Grzegorz Gajewski burmistrzem Opatowa, Joanna Suska burmistrzem Ćmielowa, Hubert Żądło wójtem Bałtowa

W wyniku II tury wyborów samorządowych burmistrzem Opatowa został Grzegorz Gajewski. W Ćmielowie wyborcy zdecydowali, że burmistrzem będzie Joanna Suska. W Bałtowie w wyborach na wójta tryumfował Hubert Żądło.

W drugiej turze wyborów samorządowych w Opatowie Grzegorz Gajewski (Region Świętokrzyski) zebrał 2862 głosy (54,57 % poparcia) i pokonał Artura Lisa z Prawa i Sprawiedliwości (2383 głosy – 45,43 % poparcia).

Grzegorz Gajewski ma 42 lata. Jest absolwentem administracji w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, studiów menedżerskich na Politechnice Lubelskiej oraz prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. Jest doktorem prawa, a studia doktorskie odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Był prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie i radnym powiatu opatowskiego. Szefował Stowarzyszeniu Region Świętokrzyski.


W Ćmielowie Joanna Suska z własnego Komitetu Wyborczego Joanny Suski przy frekwencji w obwodach sięgającej od 45 do 55% zebrała 1964 głosów (57,56% poparcia) i pokonała Roberta Sobieraja (1448 głosów – 42,44 % poparcia) z Komitetu Wyborczego Wyborców Gmina Ćmielów od Nowa.

Joanna Suska ma 48 lat. W minionej kadencji była radną Rady Powiatu Ostrowieckiego. Ma wykształcenie ekonomiczne. Przez lata działała w Platformie Obywatelskiej, z list której uzyskała mandat radnej powiatowej. W 2016 roku odeszła z Platformy Obywatelskiej. Przez ostatnie lata była kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prezes Klubu Aktywnych w Ćmielowie.


W Bałtowie z kolei Hubert Żądło z Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Gmina Bałtów, a popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, uzyskał 1200 głosów, stanowiących 52,15 % poparcia i pokonał Tomasza Mroczka (1101 głosów – 47,85% poparcia) z własnego Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Mroczka. Co ciekawe, w poszczególnych obwodach frekwencja wyborcza wynosiła od 70 do nawet 88 %.

Hubert Żądło ma 36 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, magistrem inżynierem ochrony środowiska oraz magistrem leśnictwa. Radny powiatowy, który uzyskał mandat z list Prawa i Sprawiedliwości. Pracuje w Nadleśnictwie Ostrowiec.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *