Krótsze kolejki w pracowni endoskopii

Do szpitala ostrowieckiego trafi wkrótce nowy sprzęt medyczny.
Będzie to możliwe dzięki dotacji celowej powiatu ostrowieckiego na realizację ?Przebudowy i adaptacji pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych??
Wyposażenie pracowni endoskopii wzbogaci się zakupami na kwotę 200 tys. zł. Na jej wyposażenie trafi myjka endoskopowa, wideokolonoskop, procesor obrazu wraz z monitorem i wideogastroskop. Dzięki temu możliwe będzie rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych i leczniczych poprzez ich wykonywanie w trybie ambulatoryjnym, a nie jak dotychczas jedynie podczas hospitalizacji pacjenta. Skróci to znacznie czas oczekiwania na wykonanie badań diagnostycznych i leczniczych. Dyrekcja szpitala liczy poprzez to na wzrost konkurencyjności szpitala i udzielanie świadczeń większej ilości pacjentów, nie tylko z terenu powiatu ostrowieckiego.
Zakupione zostaną także po 11 tys. zł dwa wózki transportowo ? kąpielowe, które trafią do pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych, a także do pacjentów oddziału neurologii.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *