Rusza plebiscyt na Sportowca i Trenera 2018 Roku. IV Ostrowiecka Gala Sportu za pasem?

Plebiscyt na Sportowca i Trenera 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim organizują kluby sportowe: KS KSZO Ostrowiec, KS KSZO S.A., KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Do współpracy zaproszone zostały redakcje ostrowieckich mediów: Gazeta Ostrowiecka, Wiadomości Świętokrzyskie, portal internetowy OstrowiecNews.pl, Telewizja Lokalna Krzemionki, Telewizja Ostrowiecka, Lokalna TV, Radio Kielce, Radio Ostrowiec, Radio Rekord. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez organizatorów Kapituła Plebiscytowa.
Celem plebiscytu jest wyłonienie grupy najlepszych sportowców i trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy wykazali się osiągnięciami na arenie światowej, europejskiej i ogólnopolskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, a także propagowanie wiedzy z zakresu sportu ostrowieckiego, w szczególności wiedzy o wyróżniających się sportowcach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i promocja sportu ostrowieckiego wśród sponsorów i kibiców oraz w mediach.
Plebiscyt będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
*dziesiątka najlepszych sportowców Ostrowca Świętokrzyskiego w 2018 roku wyłoniona spośród zawodników, którzy przekroczyli 16 rok życia lub mają już osiągnięcia w sporcie seniorskim
*trójka najlepszych trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego w 2018 roku
*odkrycie 2018 roku
*talent 2018 roku
*najlepsza drużyna 2018 roku (w trzech ostatnich kategoriach laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa na podstawie zgłoszeń klubowych).
Laureatów Odkrycie 2018 Roku, Talentu 2018 Roku i Najlepszej drużyny 2018 wyłoni Kapituła Plebiscytowa. Do kategorii dziesięciu najlepszych sportowców Ostrowca Świętokrzyskiego kluby mogą zgłaszać po 4 zawodników od 16 roku życia w kategorii junior i senior, a w innych kategoriach plebiscytowych po jednej osobie.
Nominacji w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Plebiscytowa. Lista kandydatów publikowana będzie w całości wraz z krótkimi notkami biograficznymi i osiągnięciami sportowymi w tygodnikach prasowych: Gazeta Ostrowiecka i Wiadomości Świętokrzyskie od 10 grudnia 2018 do 7 stycznia 2019 roku.
Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w tygodnikach lokalnych. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk Sportowca i Trenera wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób. Kupon jest ważny, jeśli został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety.
Kupony można przesyłać, dostarczać i składać: do siedziby Gazety Ostrowieckiej (aleja 3 Maja 6) i do siedziby Wiadomości Świętokrzyskich (os. Słoneczne 14).
Lokalne media ogłoszą wyniki pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców podczas IV Ostrowieckiej Gali Sportu, która odbędzie się 19 stycznia 2018 roku. Na Gali ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez Kapitułę Plebiscytową: trójki najlepszych trenerów roku 2018 oraz dziesiątki najlepszych ostrowieckich sportowców 2018 roku.
Wyniki zostaną podane w kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce sportowców i pierwszej trójce trenerów. Ogłoszony zostanie także werdykt kapituły w kwestii przydzielenia tytułów: Talentu i Odkrycia 2018 roku oraz Drużyny 2018 roku. Gala odbędzie się w Hali Widowiskowo – sportowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 19 stycznia 2019 roku. Podczas Gali wyróżnionych i zaprezentowanych zostanie najpopularniejszych 10 sportowców oraz 3 trenerów na podstawie zatwierdzonego wcześniej regulaminu, wyłonionych przez głosujących za pomocą kuponów drukowanych w naszej gazecie kibiców.
Kluby KSZO, KSZO 1929 i KSZO S.A. przy wsparciu ostrowieckich mediów, a także MOSiR, MCK i placówek oświatowych deklarują, że IV Ostrowiecka Gala Sportu będzie miała charakter otwarty. Ostrowieccy kibice, młodzież ze szkół będą mieli okazję poznać bliżej zawodników, trenerów oraz całe środowisko sportowe, co na pewno przyczyni się do promocji ostrowieckiego sportu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *