Wielka Inscenizacja Bitwy Opatowskiej (zdjęcia)

Dokładnie 155 lat temu, 25 listopada 1863 roku, powstańcy styczniowi pod dowództwem generała Józefa Hauke-Bosaka odbili Opatów z rąk Rosjan.
W 155 rocznicę tego wydarzenia oraz w 100 rocznicę odzyskania niepodległości na opatowskim rynku odbyła się inscenizacja tej walki. W rolę powstańców wcielili się przedstawiciele Małogoskiego Oddziału Powstańczego, z kolei żołnierzy rosyjskich zagrali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej – 9. Kompania 1863. W rolę narratora wcielił się Roman Marchewka członek zarządu TPZO, które było inicjatorem wydarzenia. ” Bardzo jest mi miło, że mogłem wcielić się w rolę narratora dzisiejszej inscenizacji, która była upamiętnieniem zwycięskiej bitwy opatowskiej z 1863 roku. ” Inscenizacja bitwy pod Opatowem zgromadziła liczną publiczność.

Poseł Marek Kwitek, z wykształcenia historyk przyznał, że najlepiej można się uczyć na podstawie wydarzeń regionalnych. Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski podkreślił, że dzisiejsza inscenizacja to impreza, która jest godna tego aby ją kontynuować. Opatowianom brakuje takich wydarzeń dzięki którym będą mogli połączyć zarówno te wartości patriotyczne, historyczne z walorami integracyjnymi. Starosta opatowski Tomasz Staniek przyznał iż takie wspólne integrowanie się przy tego typu imprezach patriotycznych jest lekcją dla młodego pokolenia. Rocznica 100 lat wolnej Polski to także symboliczne odzyskanie wolności w powiecie opatowskim, gdzie całkowicie zmienili się rządzący. Tomasz Staniek dodaje, że dzięki współpracy z burmistrzem wyremontowane zostanie miejsce pamięci koło szpitala, gdzie spoczywa kilku młodych powstańców styczniowych” Po rekonstrukcji wygranej bitwy na uczestników czekał poczęstunek przy ognisku i patriotycznej muzyce . Oprawę artystyczną zapewnił Opatowski Teatr Muzyczny.
Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie ,Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej oraz Opatowski Ośrodek Kultury. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Starosta Opatowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *