Jak w ?Milionerach? był telefon do przyjaciela

W czwartek odbyła się co prawda w swej nomenklaturze nadzwyczajna, ale dla nas przede wszystkim niezwykła sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Dlaczego niezwykła? Chyba po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego telefonowano bowiem do jednego z nieobecnych na sali obrad radnych z pytaniem, czy naprawdę chce zrezygnować z pracy w komisji rewizyjnej?

 Obrady rozpoczęły się od wyboru składu komisji rewizyjnej.Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił trzy kandydatury: Zbigniewa Dudy,Pawła Walesica i Marka Bilskiego. Ponieważ radny Walesic nie uczestniczył w obradach przedłożono jego pisemną zgodę na kandydowanie. Z kolei Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego na przewodniczącego komisji zgłosił Piotra Maja, na wiceprzewodniczącego Roberta Rogalę, na sekretarza Dariusza Czupryńskiego, a na członków Dariusza Wierzbińskiego,Andrzeja Brodę i Beatę Dudę.

Z przedstawioną liczbą kandydatów KWW J.Górczyńskiego nie mogli się pogodzić radni PiS, którzy ostatecznie w obawie przed przegłosowaniem kandydatur wycofali swe kandydatury i tym samym zrezygnowali z pracy z komisji.W tej materii pozostawała tylko formalne potwierdzenie rezygnacji przez radnego Pawła Walesica. Będący w nim w kontakcie radny Zbigniew Duda potwierdzał rezygnację, ale pani radca prawny była zdania, że powinien ją przedłożyć lub zgłosić przewodniczącemu rady. Mariusz Pasternak więc postanowił zatelefonować do Pawła Walesica, który w rozmowie potwierdził rezygnację.

Skoro wszyscy radni PiS nie chcieli kandydować na członków komisji rewizyjnej, to zdaniem pani starosty zasadne stało się pytanie o jej reprezentatywność, zwłaszcza w świetle zapisów statutowych, które wskazują, że mają w niej pracować reprezentanci wszystkich klubów radnych. Bez tego wymogu prace komisji nie mogą się rozpocząć.

-Klub Radnych PiS powinien jednak zgłosić kandydatury do pracy w komisji rewizyjnej ? argumentowała Marzena Dębniak.

Głos pani radcy prawnego okazał się jednak wiążący. W jej opinii nie powinno dojść do obstrukcji przy wyborach komisji rewizyjnej. Skoro część radnych nie chce w niej pracować, rada powinna procedować dalej i wybrać tych, którzy głosili swe kandydatury. Nie zgadzał się z tym radny Duda, który powoływał się na statut. Zażądał pisemnego uzasadnienia opinii. Stwierdził, że teraz?rządzący będą sami sobie patrzeć na ręce?. Emocje studziła pani starosta,którą przekonała opinia radcy prawnego. Mówiła, że radni PiS nie dali sobie szansy w głosowaniu.

 Ostatecznie zdecydowano do grona kandydatów na członka komisji dołączyć Roberta Minkinę, reprezentującego Stowarzyszenie Samorządność i Przedsiębiorczość. W głosowaniach, stosunkiem głosów 15 za i 5 przeciw na przewodniczącego wybrano Piotra Maja, na wiceprzewodniczącego Roberta Rogalę,na sekretarza Dariusza Czupryńskiego, a na członków Dariusza Wierzbińskiego,Andrzeja Brodę, Beatę Dudę i Roberta Minkinę.

Kompletnie bez emocji przebiegały za to wybory do komisji skarg, wniosków i petycji. KWW J.Górczyńskiego na przewodniczącego zgłosił Andrzeja Brodę, na wiceprzewodniczącego Dariusza Wierzbińskiego, na sekretarza Beatę Dudę, a na członka Danutę Barańską. PiS zgłosił kandydatury Zbigniewa Dudy, Piotra Kopańskiego i Janusza Gołdyna. Kandydatury i uchwałę przyjęto jednogłośnie i w takim też składzie będzie obradowała komisja. Bez dyskusji przyjęto także informację o realizację zadań oświatowych i szkołach i placówkach powiatu ostrowieckiego w roku szkolnym 2017/2018.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *