Rewitalizacja archeologicznej perły zagrożona!

Jak już informowaliśmy, Muzeum Historyczno ?Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało w październiku 2017 r. dotację w wysokości 7,6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 na realizację projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?.
Całość projektu wraz z wkładem własnym powiatu sięga ponad 11 mln zł. Prace modernizacyjne w Krzemionkach i przy Pałacu Wielopolskich miały rozpocząć się wiosną 2018 r. Jeśli chodzi o pałac, to przewidziano w nim remont dachu oraz instalacji centralnego ogrzewania i wodno ? kanalizacyjnej oraz przeprowadzenie prac renowacyjnych ścian zewnętrznych i budowlanych przy fundamentach. Remontu miały się doczekać schody przy wejściach do budynku, a montażowi nowa instalacja elektryczna i alarmowa. Planowano przebudowanie ścian wewnątrz pałacu, wykonanie remontu podłóg drewnianych, renowację stolarki drzwiowej i nową wentylację mechaniczną. Zagospodarowana miała zostać mała architektura w przypałacowym parku. Planowano konserwację drzewostanu, nasadzenie nowych drzew, wykonanie placu przed tarasem muzeum. Hitem miała być ekspozycji ?in situ? odkrytych dymarek. W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki miały być z kolei prowadzone roboty budowlane i budowlano -montażowe. Przebudowie miał ulec Domek Archeologa, a rozbiórce cztery stare budynki. Plan zakłada przebudowę dwóch budynków nad szybami kopalnianymi Zenon i Stefan, a w szybie Zenon i szybie ewakuacyjnym montaż dwóch wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane ma być oświetlenie trasy turystycznej, które zyska zasilanie awaryjne. W podziemnej trasie nastąpi wymiana zniszczonych osłon wyrobisk górniczych, osłon z tworzywa sztucznego i szyb na osłony bardziej estetyczne i odporne na czynniki atmosferyczne. Pole górnicze będzie posiadało monitoring wizyjny. W budynku muzeum wykonana zostanie stała wystawa z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych i elementów ekspozycyjnych. Zakłada się, że wystawa połączy elementy przekazu multimedialnego z rekonstrukcją scenek z życia neolitycznych górników.
Niestety, te plany weryfikuje życie.
-Realizacja tego projektu jest naprawdę zagrożona ? mówi starosta, Marzena Dębniak.
-Jeśli chodzi o realizację Projektu, to obecnie zaktualizowaliśmy kosztorysy do poziomu cen z drugiego kwartału 2018 r. Przygotowaliśmy potrzebne dokumenty do ogłoszenia przetargu (Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia i in.) zostały one przesłane do MKiDN, Instytucji Pośredniczącej w celu dokonania kontroli ex ante (termin oznaczający analizę mającą na celu określenie zapotrzebowania na konkretne działanie przeprowadzone przed jego wdrożeniem). Po sprawdzeniu dokumentów zostaną ogłoszone przetargi. Po wyłonieniu wykonawcy, rozpoczną się prace remontowe pod koniec tego roku lub na początku 2019. Obejmą one zarówno Krzemionki (trasę turystyczną, wystawy), jak i Pałac Wielopolskich ? twierdzi Ewa Działowska, p.o. dyrektora Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Z pytaniami, na jakim etapie jest obecnie ministerialna ocena złożonego przez dyrekcję ostrowieckiego muzeum projektu i całej dokumentacji związanej z realizacją założeń, zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czekamy trzeci tydzień na odpowiedź. Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie stanem Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu, który już wczesną wiosną 2018 r. przed spodziewanym remontem został zamknięty, a teraz rodzą się obawy, w związku z ujemnymi temperaturami, o pogorszenie i tak już złego stanu technicznego budynku.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Rewitalizacja archeologicznej perły zagrożona!

  • 11 grudnia 2018 at 19:47
    Permalink

    Zapomnijcie o wpisie do UNESCO

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *