?Akademia Boksu Olimpijskiego? w Ostrowcu będzie nadal działać

Program prowadzony przez KSZO finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu ?Sport Wszystkich Dzieci?.

-Głównym celem zadania jest popularyzacja i upowszechnianie boksu olimpijskiego, jako ?sportu kształtującego zdrowy tryb życia?, zapewniającego wyrobienie wysokiego poziomu sprawności ogólnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych, integrację środowiska poprzez sport oraz promocja zdrowego stylu życia, w taki sposób, aby wyrobić i pogłębiać chęć realizacji swoich potrzeb osobowościowych w oparciu o sport – mówi wiceprezes KSZO ds. boksu, Łukasz Dybiec. -Nabór może być prowadzony wśród dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat, którzy nie mają licencji zawodniczych PZB. Liczebność jednej grupy szkoleniowej wynosi 12-20 osób. Do zajęć sportowych dopuszcza się tylko tych uczniów, którzy przedstawili oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Zajęcia w Akademii są świetną alternatywą na spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Treningi w ramach zadania są ciekawe i dzieciaki chętnie w nich uczestniczą. W przyszłym roku planujemy jeszcze raz przystąpić do projektu organizowanego przez Ministerstwo Sportu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *