Unijne miliony tym razem na termomodernizację

Ponad 160 mln zł trafi do samorządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w regionie świętokrzyskim w ramach kolejnych, rozstrzygniętych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Unijne dofinansowanie otrzymają tym razem projekty termomodernizacyjne, badawczo -rozwojowe i dotyczące gospodarki odpadami. W tym gronie znalazły się dwa ostrowieckie projekty: gminy Ostrowiec Świętokrzyski pod nazwą ?Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski? (dofinansowanie 6 mln 400 tys. zł) oraz Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., zatytułowany ?Głęboka modernizacja energetyczna budynku administracyjno -biurowego Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (351 tys. zł).
Jak poinformował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, w związku z ogromem potrzeb w zakresie termomodernizacji czynione są starania w kierunku wypracowania formuły pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Zrealizowanie do końca br. uzgodnionych na etapie przyjmowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 wskaźników rzeczowych i finansowych powinno pozwolić na pozyskanie dodatkowych środków z tzw. rezerwy wykonania. Daje to realną szansę na wybór do dofinansowania w niedługim czasie kolejnych projektów, znajdujących się obecnie na liście rezerwowej.
? Co istotne, Działanie 3.3 dedykowane przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, jest ściśle komplementarne z rządowym programem ?Czyste powietrze?, skierowanym do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych ? mówił marszałek Andrzej Bętkowski, podkreślając, że synergia działań podejmowanych przez samorząd województwa z działaniami podejmowanymi na szczeblu rządowym pozwoli na osiągnięcie istotnej poprawy jakości powietrza w naszym regionie poprzez znaczną redukcję zanieczyszczeń, co stanowić będzie skuteczne narzędzie walki z dotkliwym problemem smogu.
Ponieważ zjawisko smogu w dużym stopniu dotyczy obszarów miejskich, Zarząd Województwa z dostępnej puli środków zdecydował się wydzielić kwotę ponad 35 milionów złotych i skierować ją na wsparcie projektów przewidzianych do realizacji w ramach obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Skarżysko -Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *