Starostowie organizują swoją pracę

Mariusz Łata – naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentował, przebywającą na rehabilitacji po nieszczęśliwym upadku, starostę Marzenę Dębniak na Konwencie Starostów Województwa Świętokrzyskiego w Busku-Zdroju. Natomiast wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrowieckiego Małgorzata Sobieraj reprezentowała starostę na forum Związku Powiatów Polskich, na obrady którego Marzena Dębniak jest delegatem.
Konwent starostów naszego województwa nieprzypadkowo odbył się w Busku- Zdroju. Starostowie postanowili bowiem, że przewodniczącym konwentu w nowej, pięcioletniej kadencji 2018-2023, będzie właśnie starosta powiatu buskiego, Jerzy Kolarz.
W miniony czwartek podczas odbywającego się w Warszawie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich wybrano nowego prezesa zarządu. Został nim starosta bielski, Andrzej Płonka. Nasze województwo ani w składzie zarządu, ani w komisji rewizyjnej nie ma swoich przedstawicieli. Przypomnijmy, że były starosta opatowski i poseł Kazimierz Kotowski został w 2008 roku przewodniczącym Związku Powiatów Polskich.
Związek Powiatów Polskich realizuje swe zadania m.in. poprzez reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Starostowie organizują swoją pracę

  • 22/01/2019 at 09:28
    Permalink

    Ważne aby starostwo z urzędem miasta się dogadywało i współpracowało

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *