Groźna awaria gazociągu w Ostrowcu Świętokrzyskim

Do groźnej awarii gazociągu doszło w minionym tygodniu przy ul. Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Aby zapewnić ciągłość dostaw do odbiorców przemysłowych z terenu Starej Huty, Polska Spółka Gazownictwa podstawiała specjalne cysterny.
-W dniu 18 stycznia, Pogotowie Gazowe otrzymało zgłoszenie o awarii gazociągu wysokiego ciśnienia w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kolejowej -mówi Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Nieszczelność gazociągu została błyskawicznie zlokalizowana, wykonano prace niezbędne do wymiany uszkodzonego odcinka gazociągu na długości 25 metrów. Teren został zabezpieczony i jest pod stałym nadzorem Pogotowia Gazowego.
Pracownicy PSG wykonali część prac spawalniczych na naprawianym odcinku gazociągu, a zakończenie prac przełączeniowych oraz przywrócenie sieci gazowej do stanu pierwotnego, by zapewnić ciągłość dostaw gazu do odbiorców znajdujących się na trasie gazociągu, PSG Odział Zakład Gazowniczy w Kielcach zapewnił rezerwowe źródło gazu z cystern LNG.
– Uszkodzony fragment gazociągu to część gazociągu wysokiego ciśnienia, który zostanie przebudowany przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach w ramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu ?Budowa gazociągu relacji Sandomierz ? Ostrowiec Świętokrzyski? – przyznaje rzecznik prasowy PSG, Artur Michniewicz. Po jego ukończeniu zostanie wyłączony z eksploatacji obecny gazociąg. Do końca 2022 r. PSG wybuduje ponad 57 km nowej sieci łączącej Sandomierz z Ostrowcem Świętokrzyskim.
Całe przedsięwzięcie polega na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze stacjami redukcyjno -pomiarowymi w Miłkowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Zygmuntówka oraz zespołami zaporowo- upustowymi. Zakres inwestycji
obejmuje gazociąg wysokiego ciśnienia od zasuw przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu do zasuw na połączeniu z gazociągiem DN 500 w Ostrowcu Świętokrzyskim na Romanowie wraz z kablem telemetrycznym oraz gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 dla zasilania stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Zygmuntówka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestycja tyczy się również gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej, zlokalizowanej przy ul. Zygmuntówka w Ostrowcu, do włączenia zasilania dla WOST oraz Tabex OZMO z lokalizacją przy ul. Kolejowej. Wybudowana zostanie również stacja redukcyjno- pomiarowa, zlokalizowana w Miłkowie w rejonie Góry Opatowskiej oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zygmuntówka.
Gazociąg prowadzony będzie zarówno przez pola i sady, jak i przez teren zurbanizowany z zabudową jedno i wielorodzinną oraz przemysłową. Inwestycja krzyżuje się z rzekami, m.in. Opatówką, Kamionką, Modłą, Kamienną, Przepaść. Trwałego zajęcia terenu wymagać będą stacje redukcyjno-pomiarowe i zespoły zaporowo-upustowe oraz budowa dróg dojazdowych do zespołów zaporowo-upustowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *