Jedni o koniecznych cięciach wydatków, drudzy o czystkach

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, zgodnie z zapowiedziami starosty Marzeny Dębniak, która od dawna mówiła, że zarząd powiatu będzie pracował w czteroosobowym składzie, dokonał zmiany schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Połączono kilka wydziałów, zlikwidowano stanowiska zastępców naczelników i głównych specjalistów, co wiążę się z tym, że sześć osób znalazło się w warunkach wypowiedzenia pracy, siedem przeniesiono na inne stanowiska, a dwóm naczelnikom zmieniono warunki zatrudnienia.
Władze powiatowe mówią, że w obecnej sytuacji finansowej powiatu i szpitala chcą dać społeczeństwu czytelny sygnał konieczności ograniczania i cięć wydatków. Opozycja na reorganizację zatrudnienia zareagowała twierdzeniami o czystkach politycznych. Radny Robert Minkina przypominał na sesji, że w poprzedniej kadencji zatrudniano osoby w charakterze doradcy, a wicestarosta Andrzej Jabłoński że wielu dyrektorów i kierowników powoływanych było jako osoby jedynie pełniące obowiązki. Powiat wyłącznie w trybie konkursów będzie powoływał dyrektorów tak, jak ostatnio miało to miejsce w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy, a będzie miało miejsce w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Na dodatek, w ubiegłym tygodniu trzymiesięczne wypowiedzenie pracy złożyła skarbnik powiatu Magdalena Zieleń – radna – z mandatu PiS – Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Od początku kadencji gołym okiem było widać, chociażby na sesjach powiatowych, że pani skarbnik niezwykle niezręcznie jest mówić zarówno o działaniach poprzedniego, jak i obecnego zarządu. Wpływ na tę decyzję miało też zapewne postanowienie nowego zarządu powiatu, wbrew jej planowi budżetu na 2019 rok, o sanacji budżetu i finansów powiatu poprzez wprowadzenie układu naprawczego. Magdalena Zieleń, pragmatyczna i profesjonalna, będzie więc skarbnikiem tylko do 30 kwietnia.
A teraz już spieszymy z konkretami, dotyczącymi reorganizacji zatrudnienia.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami starosty i wicestarosty, Wydział Organizacyjny zmieni nazwę na Wydział Organizacyjno-Prawny. Wydział ten, pracujący pod kierownictwem Łuksza Witkowskiego, wchłonie także zespól radców prawnych.
Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych będzie teraz nosił nazwę: Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych i pracował pod kierownictwem Mariusza Łaty.
Zlikwidowane zostały Wydział Rolnictwa i Środowiska oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W ich miejsce utworzony został Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, którym kierować będzie osobiście wicestarosta Andrzej Jabłoński. Dotychczasowi naczelnicy Waldemar Kacuga i Andrzej Potorski pozostaną w nim, jako inspektorzy.
Zlikwidowane zostały Wydział Dróg i Wydział Rozwoju Powiatu. W ich miejsce utworzony został Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu. O tym, kto zostanie jego naczelnikiem zdecyduje ogłoszony konkurs. Dotychczasowy Naczelnik Wydziału Dróg Jerzy Wrona ma w nowym wydziale zostać inspektorem.
Zmianie uległa struktura wewnętrzna Wydziału Komunikacji. Likwidacji uległ Referat Transportu, a zadania dotychczas realizowane w referacie przypisane zostały do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.
W miejsce dotychczasowego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powstał Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.
Likwidacji uległy: Zespół ds. Informacji i Komunikacji Społecznej oraz Zespół ds. Kontroli i Audytu. Dotychczas realizowane w zespołach zadania zostały przypisane innym komórkom starostwa. Zespół ds. Informacji i Komunikacji Społecznej będzie jednoosobowy pod kierownictwem radnego miejskiego, Karola Wójcika.
W skład Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wchodzą więc obecnie następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Finansowy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa, Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Stanowisko ds. BHP, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych.
Powiat będzie też szukał w drodze konkursu naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. Pracę straciły dwie osoby, dotychczas zatrudnione na portierni. Ochroną budynku starostwa w myśl projektowanej umowy mogą się zająć funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *