Więcej pieniędzy na utrzymanie dróg

O 150 000 zł więcej przeznaczy Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zapewnienie bezpiecznego użytkowania jezdni na przełomie 2018 i 2019 r. wymagało częstego uruchamiania akcji zimowego utrzymania dróg. Było to spowodowane warunkami atmosferycznymi takimi jak opady deszczu, śniegu czy ujemne temperatury. Przeznaczone środki pozwolą na realne zabezpieczenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na drogach.
Jednocześnie zarząd powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie ?Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2019?. Wartość zadania ma wynieść 250 000 zł., a całość kwoty będzie pochodziła z budżetu samorządu powiatowego.
Stan nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych ulega corocznej degradacji, co widać szczególnie po okresie zimowym. Występują wówczas liczne ubytki nawierzchni które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym konieczne są naprawy.

Print Friendly, PDF & Email