Tomasz Mroczek i Łukasz Smyła nowymi naczelnikami. Strażnicy miejscy w starostwie

W Starostwie Powiatowym rozstrzygnięto konkursy na stanowiska naczelników Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa.
I tak, nowym naczelnikiem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim został Tomasz Mroczek, który w jesiennych wyborach samorządowych przegrał z Hubertem Żądło walkę o fotel wójta gminy Bałtów. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie na kierunku ochrony środowiska i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona na kierunku inżynieria środowiska o specjalności inżynieria wodna i sanitarna. Ponadto, ukończył studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach i zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach. Ukończył także liczne szkolenia, min. w zakresie zamówień publicznych. Ponadto posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
W opinii komisji konkursowej, Tomasz Mroczek posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej, w tym także na stanowisku kierowniczym. Był kierownikiem Referatu Inwestycji, Rozwoju i Turystyki w Urzędzie Gminy w Bałtowie. Zna proces planowania, realizacji, nadzorowania i rozliczania zadań infrastrukturalnych.
Warto odnotować, że na stanowisko naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu wpłynęła tylko jedna aplikacja spełniająca wymagania formalne.
Z kolei na naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim został wybrany, spośród czterech kandydatur spełniających wymogi formalne, Łukasz Smyła. To absolwent Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku ekonomia o specjalności menadżerskim i studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej w administracji publicznej, ukończonych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. W opinii komisji, posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. Od 2006 roku pracował w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisku inspektora w Wydziale Planowania i Rozwoju. Zna specyfikę pracy w administracji, a jego dotychczasowe zadania są zbieżne z zadaniami Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Natomiast radni powiatowi podjęli uchwałę intencyjną w sprawie powierzenia gminie Ostrowiec Świętokrzyski ochrony przez Straż Miejską obiektów Starostwa Powiatowego przy ulicy Iłżeckiej i Adama Wardyńskiego. Opozycja zdecydowała wstrzymać się od głosu.
-W tej uchwale nie ma kalkulacji kosztów ? mówił radny opozycyjny, Zbigniew Duda. ?Powinniśmy wiedzieć, czy na tym powiat ostrowiecki zyska, czy nie.
Informacje takie, jak zapewnia wicestarosta Andrzej Jabłoński, zostaną radzie powiatu przedłożone.
-Po pierwsze, chcemy by na obiektach starostwa, zarówno przy ulicy Iłżeckiej, jak i ulicy Wardyńskiego nastąpiła poprawa bezpieczeństwa i tym samym spełnienie nakładanych na nas norm w kwestii kontaktu petenta z urzędnikiem i najwyższej jakości jego obsługi ? mówi wicestarosta. ?Wpływa to na wizerunek urzędu, dotyczy jednolitych umundurowań i związane jest z obniżeniem dotychczasowych ponoszonych przez starostwo kosztów.
Jak się dowiedzieliśmy, powiat w związku z zatrudnieniem czterech portierów ponosił miesięcznie koszty na poziomie 16 tys. zł. Teraz te koszty mają być obniżone.
Wicestarosta ujawnił, że na bazie porozumienia z gminą Ostrowiec Świętokrzyski istnieje szansa na powołanie centrum zarządzania kryzysowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *