240 milionów z Funduszu Dróg Samorządowych

Jak informuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, blisko 240 milionów złotych przeznaczono dla regionu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. O zasadach naboru poinformowała na konferencji wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek. Wnioski te można składać do 12 kwietnia.
Na wsparcie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa świętokrzyskiego w 2019 roku przeznaczono kwotę 239 634 265,95 zł, w tym kwotę 179 952 573,95 zł do zakontraktowania w ramach obecnie ogłoszonego naboru. W tej kwocie zawiera się wartość 59 027 302,91 zł na zadania wieloletnie.
Dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 30 trzydziestu milionów złotych. Wysokość dofinansowania wyniesie do 80% kosztów kwalifikowalnych w zależności od poziomu dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego.
Fundusz Dróg Samorządowych jest instrumentem wsparcia finansowego dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Fundusz przewiduje dofinansowanie zadań polegających na remoncie, przebudowie lub budowie dróg lokalnych, a także inwestycji w zakresie zadań mostowych i obronnych. Budżet Funduszu na lata 2019-2028 to 36 miliardów złotych i jest to jak dotąd największy program rządowy budowy dróg gminnych i powiatowych w Polsce. Z dofinansowania będą mogły skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
Główne cele Funduszu to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Istotnym dla programu są również zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *