Nowe kierunki i staże dla studentów

Podczas spotkania w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, a uczelnią, którego efektem będzie przyjęcie studentów na staże.
Inicjatorami porozumienia byli: prezydent miasta Jarosław Górczyński, rektor WSBiP Izabela Zaborowska oraz dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Grażyna Kałamaga, a także komendant Straży Miejskiej, Andrzej Kaniewski i sekretarz Urzędu Miasta, Anna Niedbała. Porozumienie zakłada przyjęcie na staż w ostrowieckim magistracie oraz w Straży Miejskiej studentów nowych kierunków, o które utworzenie stara się ostrowiecka uczelnia. Jak poinformowała rektor WSBiP, I. Zaborowska, nowe kierunki: zarządzanie i logistyka zostaną uruchomione w następnym roku akademickim.


-Wynika to z zapotrzebowania rynku pracy. Ostrowiecka uczelnia daje szansę studiowania blisko domu, stąd naszą troską jest, aby utrzymać obecne kierunki i tworzyć nowe możliwości kształcenia, w tym odbywanie praktyk zawodowych. Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie potrzeb uczelni przez władze miasta ?mówiła I. Zaborowska. Prezydent miasta, Jarosław Górczyński zapewnił o otwartości i dobrej współpracy z uczelnią.
-To kolejny krok dobrej współpracy. Uczelnia wpisała się na stałe w klimat Ostrowca Świętokrzyskiego. Jesteśmy jednym z miast, które może poszczycić się uczelnią wyższą, stąd też dbałość samorządu , aby ta współpraca była dobra. Pracodawcy, którzy inwestują w mieście, często w rozmowach zwracają uwagę na to, że brakuje wykwalifikowanych pracowników, gotowych po przyjściu do firmy na podjęcie działań. Dlatego też jako miasto wraz ze Strażą Miejską, wyszliśmy z inicjatywą, aby te praktyki odbywały się w naszych jednostkach ?mówił prezydent J. Górczyński.
Porozumienie dotyczy dwóch grup studentów po 15 osób z dwóch kierunków: zarządzanie i logistyka. Jest ono ważne bezterminowo. Studenci z zarządzania będą odbywać staże w Urzędzie Miasta, zaś z logistyki w Straży Miejskiej.
Jak zaznaczył komendant A.Kaniewski, porozumienie jest usankcjonowaniem funkcjonującej już rzeczywistości, gdyż często młodzi ludzie indywidualnie przychodzili do Straży Miejskiej, zainteresowani odbyciem stażu. A warto dodać, że nie wszystkie instytucje są otwarte na przyjmowanie stażystów.
Prezydent miasta J. Górczyński nie wyklucza poszerzenia współpracy na inne spółki miejskie, jak chociażby MWiK czy MEC, gdzie jak przyznaje, brakuje młodych pracowników potrafi ących w szybkim czasie usunąć awarię czy podjąć inne, natychmiastowe działania.
Kolejną propozycją współpracy pomiędzy samorządem, a ostrowiecką uczelnią w najbliższej przyszłości będzie dokształcanie kadry nauczycielskiej. Jak zaznaczył prezydent J. Górczyński, taka konieczność pojawi się po zakończeniu procesu wygaszania gimnazjów, stąd też potrzebny będzie program stwarzający nauczycielom szeroki zakres możliwości.
Zarówno władze miasta, jak i ostrowieckiej uczelni zapewniały o wspólnych korzyściach wynikających ze współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *