„Terytorialsi” złożą przysięgę na ostrowieckim Rynku

Ponad 100 ochotników z całego województwa świętokrzyskiego Kończy kolejne szkolenie podstawowe w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Dumnie przekroczyli oni bramę kieleckiej Bukówki i zamienili „cywilki” na mundur Żołnierza Wojska Polskiego i trzy tygodnie temu rozpoczęli 16-dniowe szkolenie, zgodnie z powołaniem do służby w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Jak wyglądał dzień wcielenia? Otóż, poza niezbędnymi formalnościami, ochotnicy sprawdzili swoją sprawność na  teście ze sprawności fizycznej.

Jak poinformował nas Daniel Woś – rzecznik prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ochotnicy zostali przewiezieni do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, gdzie wykwalifikowana kadra szkoliła ich z zakresu praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki i przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka budowy i eksploatacji broni oraz bezpieczne i efektywne posługiwania się karabinkiem MSMB „Grot” – mówi płk Artur Barański.

Do nowych ochotników dołączyli także żołnierze rezerwy, którzy realizują szkolenie wyrównawcze. Finałem szkolenia podstawowego będzie „pętla taktyczna”, podczas której  „Terytorialsi” sprawdzą swoje umiejętności w praktyce. Zwieńczeniem trudu i wysiłku włożonego w wyszkolenie będzie, oczywiście, przysięga która odbędzie się 31 marca na ostrowieckim Rynku. 

-Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają „Terytorialsami” – mówi Daniel Woś. -W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wstąpić zarówno rezerwiści, jak również osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *