Powiat ostrowiecki wspólnie z gminami wybuduje drogi

W związku z realizacją promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jakie otrzymał powiat ostrowiecki, zostaną podpisane stosowne porozumienia z gminami. Dzięki nim wkład własny jaki musiałby ponieść samorząd powiatowy zostanie rozłożony po połowie z gminą, w której będzie realizowana dana inwestycja.


I tak, na terenie gminy Bodzechów wyremontowana zostanie droga powiatowa relacji Szewna-Gromadzice w Gromadzicach. Samorządy do jej remontu dołożą po ok. 110 450 zł. Remontu doczeka się również droga powiatowa relacji Podszkodzie-Gromadzice w Gromadzicach, a do jego zakończenia samorządy dołożą po ok. 46.000 zł. Odtworzony zostanie również przepust w ciągu drogi powiatowej w Mychowie. Do tego zadania, realizowanego poza otrzymanymi promesami, wkład samorządów wyniesie po około 13.000 zł
Na terenie gmina Ćmielów dojdzie do remontu drogi powiatowej relacji Opatów-Ćmielów w miejscowości Jastków/Buszkowice. Dodatkowy wkład samorządów wyniesie po ok. 29.000 zł.
Z kolei na terenie gminy Kunów wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej relacji Doły Biskupie-Kunów w Kunowie, a samorządy do prac dołożą po ok. 20.000 zł
Szacuje się, że remonty wyniosą ok. 2 350 000 zł, a wartość wkładu własnego samorządów sięgnie kwoty ponad 400 000 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.