Zaktywizują lokalną społeczność

Ostrowieccy radni jednogłośnie zaaprobowali realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim projektu ?Akcja Aktywizacja? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków EFS.
Partnerami zadania będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL w Warszawie. W działaniach aktywizacyjnych weźmie udział 180 beneficjentów. Całkowita wartość projektu to blisko 4 mln. zł. (85% to W ramach działań zostanie wdrożone nowe narzędzie: ?Program Aktywności Lokalnej z wykorzystaniem środowiskowej metody pracy socjalnej, a w szczególności Organizowania Społeczności Lokalnej?.
Pracownicy socjalni MOPS będą aktywizować społecznie beneficjentów w ich społecznościach, z kolei ZDZ, zajmie się aktywizacją zawodową. Organizacja Społeczności Lokalnej będzie realizowana bezpośrednio dla 180 uczestników, pośrednio dla ok. 1.000 osób. Obejmie dzielnicę Częstocice, a także osoby niepełnosprawne somatycznie i psychicznie, osoby bezdomne i rodziny z wyzwaniami.
Głównym celem zadania jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników, w szczególności nabycie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, wzrost motywacji do wzięcia w swoje ręce odpowiedzialności za siebie, wzrost umiejętności psychospołecznych, pewności siebie, umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów. Wszyscy uczestnicy projektu to beneficjenci pomocy społecznej.

Print Friendly, PDF & Email