Andrzej Gruza został nowym dyrektorem szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim

Andrzej Gruza został nowym dyrektorem szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ma 61 lata. Z wykształcenia geolog. Ukończył m.in. studia podyplomowe na kierunku ekonomika zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, a wcześniej studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Był m.in. dyrektorem Szpitala Powiatowego w Ełku, prezesem Zarządu Patron sp. z o.o. w Warszawie, kierował Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Augustowie. Przez blisko siedem lat zajmował stanowisko kierownicze w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Ostatnio pracował w Szpitalu Powiatowym w Wołominie, z którym umowa wygasa mu w najbliższą niedzielę.
Andrzej Gruza zna fatalną sytuację finansową szpitala, ale – jak mówi – kłopoty to jego specjalność. Pracował w szpitalu w Ełku, któremu groziła likwidacja. Na początku swej pracy w ostrowieckiej lecznicy dokładnie się zapozna z informacjami przekazanymi przez pełniącą obowiązki dyrektora, Aldonę Jarosińską. Wie, że są oddziały, które przynoszą straty finansowe, ale i takie które dobrze rokują. Wierzy, że szpital ostrowiecki da się uchronić przed katastrofą.

Fatalna sytuacja finansowa szpitala nie odstraszyła zainteresowania kandydatów w drugim już konkursie na stanowisko dyrektora naczelnego. Tym razem komisja konkursowa przesłuchała w miniony piątek dziewięcioro kandydatów. Dziewięcioro, gdyż w konkursowe szranki stanęły dwie kobiety. Wszyscy kandydaci pochodzili spoza Ostrowca.
Udział w konkursie wzięło dwóch kandydatów startujących już w jego poprzedniej odsłonie. Mamy tu na myśli Sebastiana Petrykowskiego i Jarosława Łyczkowskiego, którzy wcześniej pracowali w starachowickim szpitalu oraz Jacka Jaworskiego, byłego dyrektora ds. technicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Sebastian Petrykowski z pierwszego konkursu wycofał się przed rozmową z komisją. Przypomnijmy tylko, że S.Petrykowski w pierwszym konkursie w ostatniej chwili wycofał swą kandydaturę.
Kandydowali także: Mariusz Gil, Mariusz Kwaśny – były dyrektor Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, Jarosław Pawlik – były dyrektor szpitala w Kozienicach, Henryka Romanow – była prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, Małgorzata Szwaja ? specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, oddziałowa w szpitalu w Lipsku.
Andrzej Gruza otrzymał bezwzględna liczbę głosów i został rekomendowany Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego na stanowisko dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. W głosowaniu Zarząd Powiatu Ostrowieckiego za kandydaturą przedstawioną przez komisję głosował jednomyślnie.
Wybór nowego dyrektora stał się niezwykłą wręcz potrzebą chwili. Po podsumowaniu bilansu i dokonaniu analizy ekonomicznej przez biegłego rewidenta, a także złych lub nie podejmowanych w ogóle decyzji przez poprzedni zarząd szpitala, prognozowana strata finansowa szpitala za 2019 rok może bowiem wynieść aż 24 mln zł! Stanie się tak, jeśli szpital jak najszybciej nie będzie miał dyrektora, który przyjmie głęboki i restrykcyjny program restrukturyzacyjny. W przeciwnym razie szpital nie wytrzyma tej sytuacji do końca roku, tym bardziej że piętrzą się problemy z obsadą lekarską, rosną koszty, a przychody są niewystarczające.
Miesiąc temu siedmioosobowa komisja konkursowa czterema głosami ?za? uznała, że najlepszym kandydatem na stanowisko dyrektora szpitala będzie Marian Pytlewski ? były dyrektora szpital w Czerwonej Górze, ale Zarząd Powiatu Ostrowieckiego nie nawiązał z nim stosunku pracy. Ten wybór komisji nie gwarantował bowiem przyjęcia radykalnego programu naprawczego i natychmiastowych działań, mających na celu zahamowanie strat finansowych szpitala. Argumentująca tę decyzję starosta ostrowiecki Marzena Dębniak przypomniała, że strata szpitala za 2018 rok wyniosła 16,5 mln zł, a ogólne zadłużenie kształtuje się na poziomie około 51 mln zł. Oprócz Mariana Pytlewskiego w konkursie na stanowisko dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięło jeszcze udział sześć osób: związana z sektorem bankowym ostrowczanka Joanna Wierzbińska, Grzegorz Gałuszka ? były dyrektor uzdrowiska w Busku Zdroju, wspomniani już Sebastian Petrykowski i Jarosław Łyczkowski, którzy kierowali niegdyś szpitalem w Starachowicach i Jacek Jaworski ? zastępca dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz lekarz z Nowej Słupi, Andrzej Skrętek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *