Sobota z Wielkimi Postaciami Ziemi Ostrowieckiej. Radwanowie w dziejach Ostrowca

Zawiązane pół roku temu Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana zorganizowało dziś w ODS ?Malwa? sesję popularnonaukową pt. ?Radwanowie w dziejach Ostrowca?. Wydarzenie miało na celu uczczenie przypadającej w bieżącym roku 130. rocznicy urodzin patrona stowarzyszenia i uroczyste zainaugurowanie działalności. Na program sesji złożyło się pięć wykładów. Ich bohaterami będą związani z Ostrowcem członkowie rodu Radwanów. Wykładom przysłuchiwali się wnukowie rodziny Radwanów.

Bronisław Radwan (1847-1931) był inżynierem, budowniczym kolei i mostów oraz studni artezyjskich ?Radwan?. Pełnił stanowiska inspektora akcyzy, dyrektora Fabryk Żelaznych i Stalowych T.A.?Skarżysko?.

Profesor Mieczysław Wincenty Radwan (1889-1968), to uznany konstruktor, twórca i organizator Biura Technicznego Zakładów Ostrowieckich, metalurg i historyk, krajoznawca, historyk techniki, pionier badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Po II wojnie światowej był nauczycielem akademickim. Pracował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a od 1954 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na której założył muzeum zacnej uczelni.  

Mieczysław Wiktor Radwan (1888-1973) był synem powstańca styczniowego Jana Radwana. Przez lata był znanym sędzią i ostrowieckim notariuszem.

Podczas sesji poznaliśmy także kobiety z rodziny Radwanów, w tym urodzoną w Chmielowie Marię Eleonorę z Reklewskich Radwanową ? żonę Bronisława Radwana, Stanisławę Zenonę z Chmielnickich Radwanową ? żonę Mieczysława Wincentego Radwana, a także córki Marii i Bronisława Radwanów: Halinę  Kalininową i Józefę Wandę Boczkowską.  

Wykłady wygłosili: dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK oraz dobrze znani w Ostrowcu badacze regionu: Agnieszka Barańska, Andrzej Broda i Monika Bryła-Mazurkiewicz.

– O ile w ostatnich latach poprawiła się nieco wiedza na temat osoby prof. Mieczysława Radwana ? patrona jednej z ostrowieckich ulic, to wiedza na temat jego rodziny, niezmiernie zasłużonej dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego jest nikła. Pragnęliśmy zatem przypomnieć członków rodu Radwanów, którzy w Ostrowcu mieszkali, pracowali i prowadzili działalność społeczną na różnych polach. Większość treści, które przekazaliśmy podczas wykładów miało charakter unikatowy oparty na badaniach prowadzonych w oparciu o materiały źródłowe pochodzące z archiwów oraz ze zbiorów rodziny Radwanów ? mówi Monika Bryła-Mazurkiewicz, prezes Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. prof. Mieczysława Radwana, a zarazem pomysłodawca i organizator sesji.

Wydarzenie wpisuje się w cykl przedsięwzięć popularnonaukowych, które członkowie-założyciele stowarzyszenia realizują nieprzerwanie od 2008 roku pt. ?Wielkie Postacie Ziemi Ostrowieckiej?.  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.