ZUS wzywa na kontrole telefonicznie lub e-mailem

-Słyszałam, że była zmiana przepisów i ZUS może przebywającego na zwolnieniu wezwać na kontrolę przez telefon.
Czy to prawda? Jestem na długim zwolnieniu po operacji i nie widzę problemu, by odpowiedzieć na wezwanie ZUS, ale nie wiem, czy to nie będzie dzwonił jakiś oszust? Dotąd ZUS wzywał na kontrolę listownie. Chciałabym również wiedzieć, czym grozi mi nie stawienie się do orzecznika ZUS? Czy moje zwolnienie nie straci wskutek tego ważności?
-Rzeczywiście, wprowadzono nowe sposoby wezwania chorego do ZUS na kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ? wyjaśnia Paweł Szkalej, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. świętokrzyskiego. Z początkiem roku weszły w życie przepisy, które dopuszczają telefonicznie zawiadomienie o kontroli. ZUS musi spełnić jednak ważny warunek – rozmowa ma być rejestrowana i osoba wyrazić na nią zgodę. Nowe rozwiązania ułatwiają przeprowadzanie kontroli krótkotrwałych zwolnień lekarskich. Wszystko za sprawą skrócenia czasu pomiędzy podjęciem decyzji o kontroli danego zwolnienia, a badaniem u lekarza orzecznika ZUS. Do tej pory ZUS wzywał na badanie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Skutkowało to tym, że krótkotrwałe zwolnienia były niemal wyłączone z kontroli u lekarzy orzeczników ZUS. Często więc zdarzało się tak, że zanim chory odebrał korespondencję, to już kończył się okres zwolnienia i wracał do pracy. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy polega na sprawdzeniu, czy lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie prawidłowo ocenił stan zdrowia ubezpieczonego oraz czas, na jaki wystawiono zwolnienie.
Chorzy do kontroli typowani są losowo, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę także inne czynniki. Mogą to być informacje pochodzące z zewnątrz, takie jak prośby o kontrole lub informacje o próbie wyłudzeń zasiłków. Do sprawdzenia wybierane są również zwolnienia nietypowe, np. 30-dniowe zwolnienie lekarskie wystawione w związku z wizytą u stomatologa. Gdy lekarz orzecznik po przeprowadzeniu badania stwierdzi, że ubezpieczony jest nadal chory, to spokojnie wracamy do domu i leczymy się dalej. Warto dodać, iż przebywający na zwolnieniu mogą być również wezwani na kontrolę e-mailem. Aby takie wezwanie mogło być uznane za skuteczne, ubezpieczony musi odpowiedzieć na e-maila (a w przypadku wezwania telefonicznego, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy). Jeśli tego nie zrobi, nie grozi mu żadna kara.
Zgodnie z nowymi przepisami chory powinien podać miejsce swego pobytu podczas zwolnienia. Jeśli je zmieni i nie powiadomi o tym ZUS w ciągu 3 dni roboczych, może nawet stracić prawo do zasiłku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *