Wspólnie można więcej i lepiej

W minionym tygodniu, po aprobacie samorządów powiatu ostrowieckiego i Bodzechowa, podpisano porozumienie, na mocy którego gmina Bodzechów przejęła znajdujące się na jej terenie drogi powiatowe w zakresie prowadzenia bieżącego utrzymania i remontów cząstkowych, a także zimowego utrzymania dróg i zieleni wokół jezdni. To około 60 km dróg. Wkrótce takie samo porozumienie ma być zawarte z gminą Waśniów. Wcześniej podpisali je starosta Marzena Dębniak i prezydent Ostrowca, Jarosław Górczyński. Z kolei gminy Bałtów i Kunów zgodziły się na współpracę w zakresie wykaszania poboczy.
W opinii starosty Marzeny Dębniak, gospodarowanie na drogach o wiele lepiej prowadzone jest przez ich gospodarzy, którzy z jednej strony doskonale znają nie tylko swój teren, ale i przede wszystkim potrzeby remontowe. Wspólne działania z jednej strony wymusza sytuacja finansowa powiatu, a z drugiej przekonanie, że wspólnie znaczy lepiej. Wspólnie z gminą Bodzechów zaplanowano już ? w ramach tzw. powodziówek ? remont drogi w Gromadzicach, a w ramach programu dróg samorządowych drogę na Denkówku. A skoro do tych remontów w połowie dokłada gmina, to nic dziwnego, że pani starosta dziękowała panu wójtowi, Jerzemu Murzynowi.
Wójt Bodzechowa podkreśla, że porozumienie zakłada remonty cząstkowe, czyli popularne łatanie dziur, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie, jak i również malowanie znaków poziomych. Administratorem dróg nadal będzie starostwo, ale dzięki łączeniu przetargów na remonty cząstkowe dróg uda się dokonać oszczędności, za które możliwa będzie modernizacja kolejnych dróg. Wójt dodał, że samorząd gminy zdecydował się na przejęcie dróg powiatowych w trosce o stan finansów powiatu, a zwłaszcza szpitala ostrowieckiego. Ma nadzieję, że ta wspólna polityka przyczyni się od odzyskania równowagi budżetowej przez powiat, a w przyszłości na kolejne wspólne inwestycje drogowe czy to na kanwie pozyskanych środków unijnych, czy też rządowych, by standard użytkowania dróg mógł zadowolić mieszkańców.
Wspólną troską samorządów powiatowego i gminnego jest planowana budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Świrnie i Jędrzejowicach. Wykonano już także dokumentację ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Dębowej Woli i Sarnówka.
Jak zauważył wójt Jerzy Murzyn, mieszkańców drażni sytuacja, w której pługośnieżarki jeżdżą z podniesionym pługiem, bo różnicowana jest droga przez którą się poruszają. Dlatego na odcinkach granicznych z Ostrowcem, jak ulica Świętokrzyska, czy Chmielowska i w kierunkach na Sarnówek, czy Wólkę Bodzechowską drogi będą odśnieżane w całości.
Na utrzymanie swoich dróg powiat przekaże w tym roku gminie Bodzechów 136 tys. zł. Wicestarosta Andrzej Jabłoński zawarte porozumienie nie postrzega w wymiarze oszczędności jakie może ono przynieść budżetowi powiatu. Woli raczej mówić o jakości i możliwym zakresie przeprowadzonych i planowanych remontów dróg.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Wspólnie można więcej i lepiej

  • 10 czerwca 2019 at 14:58
    Permalink

    A koszenie koryta Modły znowu leży i kwiczy. Chwasty na 1,5 metra… czekamy na powódź??

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *