Kolejne działki inwestycyjne pójdą pod młotek

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi działania zmierzające do przygotowania do zbycia dwóch  kolejnych nieruchomości położonych w ok. 20 hektarowym kompleksie terenów inwestycyjnych przy ul. Bałtowskiej. Przypomnijmy, iż w celu udostępnienia inwestorom terenów wydzielono geodezyjnie 10 nieruchomości oraz drogi wewnętrzne.

– Dotychczas, w wyniku przeprowadzonych przetargów, nabywców znalazły trzy nieruchomości- słyszymy w Wydziale Mienia Komunalnego, Urzędu Miasta.  Kolejne nieruchomości przygotowywane są do zbycia sukcesywnie. Obecnie przedmiotem sprzedaży będzie teren o powierzchni 1,0601 ha, oznaczony jako działki nr 3/51 i nr 3/59 (Obr. 28, ark. 1) oraz teren  o powierzchni 1,7629 ha, oznaczony jako działka nr 3/48 (Obr. 28, ark. 1).

Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wyraziła zgodę na zbycie owych nieruchomości.

– Cieszę się, że jednogłośnie podjęliśmy uchwałę, która umożliwia zaproponowanie kolejnych działek pod inwestycje przedsiębiorcom, którzy w naszym mieście chcą ulokować swe zakłady pracy ? mówił na sesji prezydent Jarosław Górczyński. Jest zainteresowanie w Ostrowcu Świętokrzyskim na tego typu nieruchomości, bowiem ostatnia licytacja zakończyła się uzyskaniem ceny o 100% wyższej od wyjściowej.

Po uzyskaniu operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowych tych nieruchomości, zostaną ustalone ceny wywoławcze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed ich przeprowadzeniem. Uwzględniając terminy wynikające z procedury przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się przeprowadzenie przetargów we wrześniu br.

Nieruchomości położone są na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Warto wiedzieć, że na obszarze, na którym położony jest kompleks terenów inwestycyjnych nieruchomości prowadzone są prace związane z realizacją sieci uzbrojenia technicznego terenu (wodociąg i kanalizacja).

Aktualnie trwa też procedura uzyskania decyzji na budowę nowego odcinka drogi łączącej tereny inwestycyjne z  ul. Bałtowską.

Elkom Trade SA oraz „IZOTERM” Mariusz Wałek Sp. J. to dwaj pierwsi inwestorzy, którzy nabyli działki w kompleksie inwestycyjnym przygotowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyskim w rejonie ulicy Bałtowskiej.

Print Friendly, PDF & Email