Mamy to! KRZEMIONKI NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO!

Dziś, w Baku, podczas obrad 43. Komitetu UNESCO, zdecydowano o wpisaniu Krzemionek na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO!
W stolicy Azerbejdżanu Komitet UNESCO rozpatrywał kandydatury 36 miejsc. Polska kandydatura obejmowała prehistoryczny region górniczy Krzemionki, w którym znajdują się kopalnie krzemienia pasiastego.
W 1994 roku Krzemionki uznane zostały za pomnik historii Polski na podstawie zarządzenia prezydenta RP. Kopalnie krzemienia pasiastego używane były mniej więcej w latach ok. 3900-1600 p.n.e. Na ich terenie, a także w ich otoczeniu, utworzony jest od 1995 roku rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie, który jest częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. W naszym regionie znajduje się 39 gatunków roślin rzadkich i chronionych.


Wpisanie na prestiżową listę UNESCO to kolejne wyzwanie dla Krzemionek, które teraz będą gościć turystów z całego świata. ICOMOS (organizacja pozarządowa o zasięgu międzynarodowym, afiliowana przy UNESCO), która rekomendowała Krzemionki do wpisu na listę UNESCO, zaleca utworzenie parku kulturowego, ścisłą ochronę zabytków i kontynuowanie badań archeologicznych.
W ubiegłym tygodniu Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zgodę na przedłużenie do czerwca 2020 roku terminu realizacji renowacji Pałacu Wielopolskich w Częstocicach i podziemnej trasy w Rezerwacie Krzemionki. W ten sposób podpisanie umowy z wykonawcą i fizyczne rozpoczęcie prac inwestycyjnych staje się realne. Jednocześnie powiat ostrowiecki pokryje 3-milionowy wzrost wydatków na modernizację zabytkowych obiektów i montaż stałej wystawy na Krzemionkach. Jest szansa, że ministerstwo wyasygnuje dodatkową dotację i w ten sposób pokryje ponoszone przez powiat wydatki. Za takim rozwiązaniem lobbują ostrowieccy parlamentarzyści.
Zwiedzanie przez turystów w związku z prowadzonymi inwestycjami zostanie odłożone w czasie, który muzeum spożytkuje do jak najlepszego przygotowania się na obsługę turystów z całego świata.

Równolegle prowadzone są prace nad utworzeniem parku kulturowego na terenie Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego. Jego sygnatariuszami są burmistrz Gminy Ćmielów, burmistrz Gminy Ożarów oraz wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn. Jak wiemy, na terenie tych gmin znajdują się zabytki związane z pradziejowym górnictwem: Krzemionki w gminie Bodzechów, Wzgórze Gawroniec w gminie Ćmielów oraz kopalnie w Borowni i Koryciźnie.

fot. www.whc.unesco.org

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *