Bodzechów podwaja długość sieci kanalizacyjnych

W najbliższych latach podwoi się długość sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Bodzechów.
Zakład w Szewnie kupuje nowoczesny sprzęt i wzmacnia się kadrowo, aby skutecznie zarządzać nowoczesną infrastrukturą.
W ubiegłym roku po ukończeniu budowy 6 km odcinka w Magoniach, gmina Bodzechów posiadała już 76 km sieci kanalizacyjnych i 38 przepompowni ścieków. Z każdym rokiem przybywa kilkanaście lub nawet więcej kilometrów sieci, bowiem w kolejnych miejscowościach trwają lub są na ukończeniu inwestycje, m.in. w Sudole, Miłkowie, Jędrzejowie, Sarnówku, Mychowie. Tylko w Miłkowie i Jędrzejowie powstanie 19 km nowej kanalizacji. Po zakończeniu w 2021 r. wielkiego projektu kanalizacji gminy Bodzechów w ramach aglomeracji ostrowieckiej, liczba kilometrów sieci i przepompowni podwoi się.
Aby system sprawnie funkcjonował, konieczne jest stałe jego monitorowanie. Eksploatacją nowych sieci i urządzeń zajmuje się Zakład Komunalny w Szewnie. Nadzór nad 150 km sieci i kilkudziesięcioma przepompowniami to nie lada wyzwanie. Równolegle z budową i przejmowaniem urządzeń, zakład przygotowuje się pod względem technicznym i kadrowym do nowych zadań.
-Posiadamy nowoczesne centrum, z którego mamy podgląd na wszystkie urządzenia w terenie, m.in. przepompownie i tłocznie. Z tego miejsca możemy obserwować pracę poszczególnych urządzeń ? podkreśla Tadeusz Ciepliński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szewnie.
Nad pracą urządzeń czuwają komputery. Operator w Szewnie na monitorze obserwuje z kolei pracę wszystkich urządzeń w terenie, m.in. widzi ile aktualnie płynie ścieków do ostrowieckiej oczyszczalni z Magonii do Bałtowa. Ma też wiedzę na temat wszystkich interesujących go parametrów. Równocześnie z bazy w Szewnie może sterować pracą wszystkich 52 tłoczni i przepompowni w terenie, m.in. zwiększając napowietrzanie, czyli dopływ tlenu do sieci.
Monitorowanie systemu w centrum w Szewnie odbywa się przez całą dobę. Operatorzy systemu mają też podgląd na wszystkie punkty styczne między siecią gminną a miejską.
-Obok 38 pracujących już przepompowni w naszym systemie w najbliższym czasie przybędzie nam kolejnych 15. Wśród nich będą także najnowocześniejsze obecnie na świecie przepompownie pneumatyczne (do tej pory były to hydrauliczne). Specjalne sprężarki będą wypychały mówiąc obrazowo ścieki aż do opróżnienia pompowni, łącznie z kanałem tłoczącym. Urządzenia te pozwolą nam poprawić jakość oddawanych ścieków, skrócić czas ich przebywania w systemie kanalizacyjnym. Będzie je później łatwiej oczyścić w oczyszczalni ? wyjaśnia dyrektor Tadeusz Ciepliński.
Gminny Zakład Komunalny przygotowuje się także do zakupu kolejnych urządzeń zapewniających obsługę sieci, m.in. samochodu z urządzeniem ssąco-tłoczącym do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych.
– Podwyższamy poziom usług komunalnych, ze względu na coraz wyższą jakość urządzeń, z drugiej zaś strony systematycznie rosną oczekiwania naszych mieszkańców ? mówi Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *