Antoni Żółciak – postać niezwykła

We wrześniu na budynku szkoły zawodowej przy ul. Mickiewicza zostanie wmurowana tablica upamiętniająca wieloletniego dyrektora tej szkoły Antoniego Żółciaka.
Inicjatorem uroczystości jest społeczny komitet, skupiający byłych nauczycieli i wychowanków szkoły, którzy chcą przypomnieć sylwetkę dyrektora i podkreślić jego wkład w rozwój ostrowieckiej oświaty i miasta.
Antoni Żółciak był jedną z najciekawszych postaci Ostrowca Świętokrzyskiego drugiej połowy ubiegłego wieku. Absolwent prawa, erudyta, człowiek o wielkiej kulturze osobistej, a przy tym przyjazny ludziom i potrafiący skutecznie wdrażać w życie swoje pomysły. Tuż przed wojną ukończyć studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Do Ostrowca przyjechał w 1950 r. Pracował jako nauczyciel w warsztatach szkolnych. Rok później został kierownikiem administracyjnym Publicznej Szkoły Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Choć miał wiele innych talentów, ofert i pomysłów na życie, to jednak zdecydował się na pracę w szkolnictwie zawodowym. Po zdobyciu uprawnień pedagogicznych w 1952 r. został powołany na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i skutecznie kierował tą placówką przez 27 lat. Stworzył szkołę od podstaw i jak podkreślają nauczyciele, poświęcił jej najlepsze lata swojego życia. Przypominają, ileż to razy jeździł do kuratorium w sprawie budowy warsztatów szkolnych. Uroczyście oddano je młodzieży w 1961 r. Dziesięć lat później staraniem dyrektora powstał budynek dydaktyczny szkoły, a w 1972 r. internat, w którym obecnie ma swoją siedzibę Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Zespół Szkół przy ul. Mickiewicza od dawna związany był z branżą motoryzacyjną. Z murów tej szkoły wyszło wielu techników i mechaników samochodowych, elektromechaników i kierowców. Dyrektor Żółciak nawiązał współpracę z przedsiębiorstwami: PKS i MPK. Uczniowie odbywali tam praktyki zawodowe, a firmy miały duży wpływ na ich przygotowanie zawodowe. Nic więc dziwnego, że po ukończeniu nauki proponowały absolwentom pracę. Do tego dualnego modelu kształcenia zawodowego wracamy po pół wieku. Duże wsparcie ze strony dyrektora Żółciaka otrzymał też ostrowiecki Cech Rzemiosł Różnych właśnie w zakresie kształcenia w zawodzie. Warto przypomnieć zaangażowanie społeczne Antoniego Żółciaka. Był radnym miejskim kilku kadencji, wieloletnim przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, członkiem władz wojewódzkich i centralnych.
We wspomnieniach wszyscy z sentymentem wypowiadają się zarówno o swym dyrektorze, jak i o latach pracy oraz nauki w szkole? podkreśla Bogdan Wojtas ?jeden ze współpracowników Antoniego Żółciaka. ?Podkreślają, że był wymagającym dyrektorem, który potrafi ł docenić pracę, ale przede wszystkim kulturalnym, życzliwym i wyrozumiałym człowiekiem.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *