Skierowanie do sanatorium po nowemu

W minionym miesiącu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacje uzdrowiskowa.
Nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian.
-Będą one miały znaczący wpływ na skrócenie kolejki oczekujących na skierowania do sanatorium ? podkreśla Beata Szczepanek, rzecznik prasowy NFZ Oddział w Kielcach.
Pierwsza ze zmian wprowadza 12-miesięczny okres oczekiwania na kolejne skierowanie od zakończonego leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Zmiana ta została wymuszona przez rosnącą liczbę świadczeniobiorców, składających kolejne skierowania przed upływem roku od poprzednio zakończonego leczenia. Tymczasem, jak wynika z opinii specjalistów, dopiero po roku możliwe jest dokonanie oceny wpływu zakończonej terapii na stan zdrowia pacjenta.
Dotychczas po upływie 18 miesięcy do dnia wystawienia skierowania istniał obowiązek jego weryfikacji. Życie dowiodło jednak, iż w większości województw, oczekiwanie na leczenie sanatoryjne przekraczało 1,5 roku. Wynikała stąd konieczność weryfikacji skierowań. Należało wówczas zgłosić się do lekarza, często wykonać kolejne, aktualne badania. Nowe przepisy likwidują już obowiązek weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy. Przy okazji odstąpiono również od konieczności wykonywania badań TG klatki piersiowej chyba, że lekarz uzna takie badanie za medycznie wskazane.
Obecnie lekarz rodzinny (specjalista), wypisując skierowanie do sanatorium proponował miejsce, do którego pacjent miał pojechać na leczenie. Balneolog z NFZ mógł zmienić zaproponowane miejsce. Zdarzało się, że niezadowolony z tego pacjent zwracał skierowanie, tracił kolejkę, aby po kolejnym oczekiwaniu ostatecznie pojechać w miejsce wskazane przez wypisującego skierowanie. Teraz wybór miejsca leczenia należy do lekarza balneologa zatrudnionego w oddziale NFZ. W nowym druku wniosku skierowania nie ma nawet rubryki, w której lekarz rodzinny mógłby wpisać proponowane miejsce leczenia.
Kolejna zmiana wymienionego na wstępie rozporządzenia MZ dotyczy terminu dostarczenia wypisanego przez lekarza skierowania do Oddziału NFZ. Pacjent musi to zrobić w ciągu 30 dnia od wystawienia dokumentu. Jeśli nie dotrzyma tego terminu, skierowanie do sanatorium straci ważność.
Czy wprowadzone zmiany faktycznie skrócą kolejki oczekujących na leczenie sanatoryjne – przekonamy się po kilkunastu miesiącach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *