Radni nadzwyczajnie

Ostatnio ostrowieccy radni zebrali się na dwóch nadzwyczajnych sesjach Rady Miasta, aby podjąć ważne decyzje.
Dotacja dla powiatu
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do wieloletniej prognozy budżetowej dotacji dla powiatu ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. ?Remont drogi powiatowej Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim? w kwocie 487,5 tys. zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2020.
Jest to 75% wkładu własnego inwestycji, które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekaże w formie dotacji Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powiat dołoży pozostałe 25%.
Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe musi wnieść 50% wartości inwestycji, aby skorzystać z ministerialnego wsparcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację tego ważnego remontu.
Środki dla MPK
Radni zdecydowali się na przekazanie do MPK kwoty 1.550.000 zł na realizację usługi transportowej w okresie od 1 października br. do 31 grudnia br. Przypomnijmy, że w już maju ostrowieccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, na mocy której powstanie Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., którego celem będzie realizacja zadania własnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, polegającego na realizacji lokalnego transportu zbiorowego. Powołanie nowego podmiotu i wielomilionowe środki unijne przeznaczone na ?Ekologiczny transport miejski? mają dać nowe otwarcie dla komunikacji w naszym mieście.
– Chcę podziękować panu prezydentowi na wprowadzenie tych zmian, a radnym za ich poparcie – mówi prezes zarządu MPK, Jarosław Kateusz. Środki te pozwolą nam na dokończenie tego roku bez przeszkód, a także na przeprowadzenie zmian strukturalnych w spółce.
Rewitalizacja dłużej
Ostrowieccy radni wyrazili zgodę na przedłużenie okresu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do 2023 r., co było podyktowane wzrostem cen usług budowlanych wynikających z kosztorysów inwestorskich. M.in. pod koniec 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi łączącej ulicę Furmańską z ulicą Chrzanowskiego. W ramach Programu Rewitalizacji Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest w trakcie rozstrzygania postępowania przetargowego na budynek dla rad osiedlowych, zlokalizowany na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Została już podpisana umowa na budowę nowych pięciu punktów monitoringu. W trakcie realizacji jest budowa Otwartej Strefy Rekreacji pomiędzy ulicą Osadową, a ulicą Świętokrzyską.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Radni nadzwyczajnie

  • 30/09/2019 at 12:24
    Permalink

    a na Alei 3 Maja jak było badziewie tak jest i nie ma żadnych perspektyw żeby choć chodniki dla pieszych ucywilizować – tylko litość nad lokalnymi władzami nie pozwala odnosić się dalej o tej „reprezentacyjnej” ulicy w mieście i powiecie , litość też się kiedyś kończy…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *