Pracuję legalnie

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.

 ?Pracuję Legalnie? to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno -edukacyjna Państwowej Inspekcji Pracy, realizowana przy współpracy ZUS w latach 2017 -2019, której zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

-Kampania skierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza Unii Europejskiej ? ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy) ?mówi nadinspektor Barbara Kaszycka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. W jej ramach staramy się propagować pracę legalną w miejsce zatrudnienia w szarej strefie. Uświadamiamy pracującym korzyści wynikające z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie, a także piętnujemy niedozwolone praktyki stosowane przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Liczymy, że adresaci tej akcji skorzystają z informacji na temat legalności zatrudniania oferowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. W efekcie będzie możliwe usunięcie zaistniałych nieprawidłowości: zawarcie umów na piśmie, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, zastąpienie umów cywilnoprawnych umowami o pracę tam, gdzie mamy do czynienia z cechami stosunku pracy.

Pełna informacja o kampanii ?Pracuję legalnie? znajduje się na stronie internetowej www.prawawpracy.pl. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach będą bezpłatnie udzielać porad prawnych 18 października  w godz. 9 -14  pod numerem telefonu: 41 340 32 57. Porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP udzielane są w języku ukraińskim w każdy poniedziałek, wtorek i środę w godz. od 16 do 20 pod numerem tel. 22 111 35 29. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Pracuję legalnie

  • 14/10/2019 at 13:23
    Permalink

    Te wszystkie kampanie informacyjne to jedynie przejaw bezradności, bo fakty są takie, że PIP nie ma wystarczających funduszy i uprawnień by skutecznie przeprowadzać kontrole tam gdzie dzieje się zle i nakładać odpowiednio wysokie kary. A całości dopełniają kolejne likwidacje Sądów Pracy przeprowadzone solidarnie za rządów PO jak i PiS, bo to są partie reprezentujące interesy bogatych, a nie interesy pracowników.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *