Inwestują w najmłodsze pokolenie

Uczniowie z gminy Bałtów rozpoczęli naukę w nowej szkole. Od lat była to najbardziej oczekiwana przez mieszkańców i dzieci inwestycja, która została zrealizowana w ramach dwóch projektów, dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.
Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 10 mln zł. Było ono realizowane w ramach projektów: „Podniesienie jakości kształcenia w gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół oraz zakup niezbędnego wyposażenia” oraz „Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie”. Wartość pierwszego projektu to ponad 6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło blisko 3 mln zł. Wartość drugiego projektu przekroczyła 4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 3,5 mln zł. Projekty – wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – zakładały rozbudowę i modernizację obiektu po dawnej szkole średniej na Wzgórzu Pałacowym. Wykonano tam szereg zadań adaptacyjnych w zakresie dostosowania do obecnych standardów. Dawny internat zamieniono na sale dydaktyczne oraz dostosowano obiekt dla osób z niepełnosprawnościami.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bałtowie po przebudowie

Sale lekcyjne zostały doposażone w nowoczesne i innowacyjne pomoce naukowe, sprzyjające podniesieniu jakości i efektywności kształcenia. Utworzono nowoczesną pracownię matematyczną, biologiczną, przyrodniczą, informatyczną i fizykochemiczną. Wyremontowano halę sportową i zaadaptowano sale na potrzeby wychowania przedszkolnego. Zakupione zostało także nowoczesne wyposażenie pracowni.
Cały budynek został poddany termomodernizacji, która obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic i podłóg, wymianę drzwi i okien, a także wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowę wentylacji mechanicznej, remont instalacji wewnętrznego oświetlenia oraz wymianę punktów świetlnych.
Dzięki decyzji władz województwa i szansie, którą stworzyły Fundusze Europejskie, możliwa była realizacja zadań w małej gminie, z mniejszymi zasobami budżetowymi. Ta inwestycja nie tylko zapewniła komfortowe warunki nauki i rozwoju dla dzieci z gminy Bałtów, ale także pozwoliła na korzystanie z nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, w który wyposażone zostały pracownie szkolne.

Uroczystość otwarcia szkoły w hali sportowej

Dodatkowym atutem podjętych w ramach projektu działań jest ich pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii i spadek emisji gazów cieplarnianych. Nowy budynek szkoły wyposażony został w monitoring, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa najmłodszych. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne poprawiły jej wizerunek i zwiększyły atrakcyjność tego miejsca.

Wejście do nowej szkoły

– Cieszę się, że mogliśmy rozpocząć rok szkolny w nowej placówce. To bardzo ważna i potrzebna inwestycja w naszej gminie, która zdecydowanie poprawiła warunki i jakość kształcenia dzieci, a także umożliwiła im korzystanie z nowoczesnych osiągnięć technicznych, wyrównując tym samym szanse edukacyjne -mówi Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów. – Dokończenie prac było możliwe dzięki współpracy i wsparciu władz samorządowych województwa świętokrzyskiego.

Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Przedsięwzięcia poprawiające jakość kształcenia w świętokrzyskich szkołach chwali Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego. – Wspaniale, że nasze gminy tak chętnie sięgają po unijne wsparcie na remonty i doposażenie placówek oświatowych. Każde takie działanie przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Dziś szkoła to nie tylko tablica i kreda – uczniowie i nauczyciele chcą korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które nie tylko unowocześnią proces kształcenia, ale i rozbudzą pasje i zainteresowania młodych ludzi – podkreśla Andrzej Bętkowski.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *