60 lat Koła Łowieckiego ?Dzik? w Ćmielowie (zdjęcia)

We wnętrzach Hotelu ?Red?, członkowie Koła Łowieckiego ?Dzik? świętowali okrągły jubileusz. To już 60 lat myśliwi z ?Dzika? gospodarują zwierzyną łowną na naszym terenie, dbają o przetrwanie gatunków, dokarmiają zwierzęta zimą i współtworzą świat otaczającej nas przyrody.

Na obchody przybyli licznie goście, sympatycy i przyjaciele KŁ ?Dzik?. Wszystkich gości powitał prezes koła, Jarosław Zdyb. Wśród nich byli m.in. Łowczy Okręgowy w Tarnobrzegu Robert Bąk, Łowczy Okręgowy w Kielcach Jarosław Mikołajczyk, przedstawiciel zarządu okręgowego PZŁ Artur Stefaniak, sędziowie Okręgowego Sądu Łowieckiego w Tarnobrzegu ? Adam Grad i Jacek Wiącek, przedstawiciel LP Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Mieczysław Wielgus, burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski, zastępca Marcin Słapek, wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn, wójt gminy Sadowie Marezna Urban ?Żelazowska, burmistrz Ćmielowa Joanna Suska, przewodniczący Rady Gminy Waśniów Mirosław Chamera, przewodniczący Rady Gminy Bodzechów Wiesław Cisek, radna powiatu ostrowieckiego Małgorzata Sobieraj, naczelnik Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Tomasz Gębka oraz prezesi sąsiednich kół łowieckich: Tomasz Marcinowski z KŁ ?Jarząbek? w Ostrowcu Św.,  Eugeniusz Dreger z KŁ ?Dudek? w Ostrowcu Św., Bogusław Mąka z KŁ ?Muflon? w Opatowie, Tomasz Orszulik z KŁ ?Ponowa Karczma Miłkowska?, Grzegorz Wojda z KŁ ?Pustułka? w Ożarowie i Franciszek Jakubowski z KŁ ?Ludowe? w Opatowie.

Spotkanie jubileuszowe poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza z udziałem kapelana myśliwych i leśników, ks. kan. Franciszka Beraka oraz  proboszcza parafii ks. Marka Dzióby. Historię KŁ ?Dzik? przedstawił prowadzący uroczystość,  Łowczy  koła Marek Pękalski.

-Geneza naszego koła wiąże się z dwoma stowarzyszeniami. Koło Łowieckie w Bodzechowie powstało w 1945 r. W jego skład wchodzili m.in. Władysław Stelmach, Kazimierz Kisiel, Stefan Sadurski, Stanisław Malinowski, a także myśliwi sprzed 1939 r. ? Stefan Gomuła, Andrzej Podczarski, Wacław Malinowski. Dzierżawiło ono dwa obwody, których powierzchnia pokrywała się z granicami administracyjnymi gmin: Bodzechów i Wojciechowice. Tradycją w kole przez cały okres jego istnienia było przekazywanie na odbudowę Warszawy z każdego polowania kwoty odpowiadającej wartości jednego zająca i jednej kuropatwy. Z kolei Stowarzyszenie Łowieckie w Ćmielowie powstało prawdopodobnie w 1947 r, a jego założycielami byli m .in. Wacław Choroszyński, Stanisław Dziewiecki, Jan Łysoniewski, Konstanty Gorlicki, Tadeusz Skałecki. W 1953 r. zlikwidowano gminy i powołano Gromadzkie Rady Narodowe oraz dokonano podziału kraju na obwody łowieckie. Warunkiem istnienia koła było posiadanie co najmniej 12 członków. Oba stowarzyszenia nie miały wymaganej liczby, stąd postanowiono połączyć koła w jedno. W 1953 r. przyjęło ono nazwę Stowarzyszenie Łowieckie w Ćmielowie. W 1959 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia przyjęto nazwę Koło Łowieckie ?Dzik? w Ćmielowie. Na terenie powstałego koła zwierzyną łowną były: zając, kuropatwa, dzika kaczka, lis. Pozyskanie  zwierzyny płowej było niewielkie, a dzik należał do rzadkości. Dobry stan zwierzyny drobnej pozwalał w kolejnych latach na organizację polowań dewizowych. W Naszym kole polowali myśliwi z Hiszpanii i Włoch ?mówił M. Pękalski.

Obecnie KŁ ?Dzik? dzierżawi trzy graniczące obwody w obrębie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, w tym dwa na terenie ZO PZŁ Kielce oraz jeden na terenie ZO PZŁ Tarnobrzeg, których łączna powierzchnia wynosi 17.675 ha. Koło uprawia  poletko łowieckie o pow. 5 ha, z których plony przeznaczone są dla zwierzyny. Pozyskanie zwierzyny z każdym rokiem wzrasta, zwłaszcza dzika. Systematyczna redukcja drapieżników, przyczynia się do odradzania stanu zwierzyny drobnej. Zdobyte medalowe trofea rogaczy i byków potwierdzają prawidłową gospodarkę łowiecką koła. Koło współpracuje z lokalnymi samorządami oraz placówkami oświatowymi. Koło liczy 50 myśliwych. Wśród nich jest jedna Diana ? Ania Zdyb, która kontynuuje rodzinną tradycję.

Uroczystość była okazją do podsumowań i wręczenia odznaczeń. Związkowe Odznaczenie ?Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: Henryk Oleksiak, Jerzy Pasternak, Lech Gorlicki, Ryszard Góra, Marek Pękalski. Okręgowe Odznaczenie ? Zasłużony dla Łowiectwa Tarnobrzeskiego otrzymali: Jacek Wiącek, Jan Szczygieł, Jarosław Zdyb, Robert Rutkowski, Sebastian Saramański, Zdzisław Kozieł. Medal ?Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny otrzymali: Andrzej Chochół, Hieronim Żurek, Krzysztof Wysocki, Lesław Majewski, Leszek Zawolski, Michał Wysocki, Mieczysław Wielgus, Tomasz Oleksiak. Złoty medal ?Zasłużony dla  KŁ ?Dzik? w Ćmielowie odebrali: Krzysztof Bęczkowski, Lech Gorlicki, Ryszard Góra, Zdzisław Kozieł, Lesław Majewski, Jerzy Pasternak. Piotr Pronobis, Jan Szczygieł, Krzysztof Wysocki, Leszek Zawolski Hieronim Żurek, Andrzej Galicki. Srebrny medal otrzymali: Andrzej Chochół, Henryk Gruszka, Piotr Maj, Marian Mucha, Henryk Oleksiak, Mariusz Pasternak, Jarosław Zdyb. Brązowy medal otrzymali: Stanisław Krzak, Tomasz Oleksiak, Robert Pasternak, Paweł Stan, Jan Werenowski, Mieczysław Wielgus, Edward Wilusza, Jarosław Dębicki. Dyplom uznania za redukcje populacji dzika, szkód łowieckich oraz zgodnie z wytycznymi ministerstwa środowiska, walkę z ASF?em, odebrali: Artur Stefaniak i Marcin Krzysztofik.

Podniosłym momentem uroczystości była ceremonia uhonorowania Kordelasem oraz pasowania na Rycerza Świętego Huberta zasłużonych myśliwych w KŁ ?Dzik? z ponad czterdziestoletnim stażem łowieckim. Zaszczytny tytuł stał się udziałem myśliwych: Krzysztofa Wysockiego i Ryszarda Góry. Obchody były okazją do składania życzeń i gratulacji, które na ręce zarządu KŁ ?Dzik? składali zaproszeni goście. Każdy uczestnik spotkania otrzymał upominek w postaci pamiątkowego medalu oraz jubileuszowego albumu wykonanego przy wsparciu Andrzeja Łady.

Spotkanie jubileuszowe było też okazją do integracji środowiska braci myśliwskiej, wspomnień oraz rozmów o obecnych problemach i wyzwaniach przed którymi stają myśliwi. Najczęstszym życzeniem kierowanym do myśliwych były słowa, aby o ich losie nie decydowali ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia. Darz Bór!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *