Uroczysta gala na 90-lecie KSZO (zdjęcia)

W miniony piątek, w sali kina Etiuda odbyła się uroczystość obchodów 90-lecia KSZO. Galę poprowadzili Paulina Kopeć i Grzegorz Partyka, a wszystko rozpoczęło się od wprowadzenia na salę przez poczet sztandaru klubu.

Zacni goście i podziękowania

W tym wyjątkowym święcie ostrowieckiego sportu udział wzięli: senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, poseł i wiceminister sportu Anna Krupka, prezydent Ostrowca Jarosława Górczyńskiego, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Miasta Irena Renduda-Dudek, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak, a także burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu ostrowieckiego. W sposób szczególny powitano Honorowego Obywatela Ostrowca Świętokrzyskiego, olimpijczyka, działacza sportowego, uczestnika 13 igrzysk olimpijskich, byłego wiceministra sportu – Zbigniewa Pacelta , a także proboszcza parafii Św. Michała Archanioła księdza Jana Sarwę oraz zawsze wspierających ostrowiecki sport księży Szymona Bajaka i Pawła Anioła.

Na 90-lecie KSZO do Ostrowca zjechali prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce – Bogdan Sojkin, przewodniczący Komitetu Technicznego Piłki Wodnej Polskiego Związku Pływackiego Jan Wiederek, prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Malinowski oraz prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Sęk.

Witający wszystkich prezes KSZO Mariusz Rokita podziękował za pomoc w organizacji jubileuszu 90-lecia prezydentowi Ostrowca, staroście ostrowieckiemu, zarządowi Huty Celsa Ostrowiec, firmie Publima, dyrekcji i pracownikom  Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Św. oraz wszystkim tym, którzy  swoją pracą przyczynili się do organizacji święta. M.Rokita powitał byłych prezesów i członków zarządów KSZO, a także olimpijczyków, działaczy, sportowców, sponsorów i wszystkich zabranych, a podziękowania przekazał zarówno Zbigniewowi Paceltowi, jak dyrektorowi Zakładów Wyrobów Walcowanych Huty Celsa Ostrowiec – Mirosławowi Michałowskiemu.

Mariusz Rokita mówił o wkładzie, jakim gmina Ostrowiec stara się wspomagać ostrowiecki sport na różnych płaszczyznach, czy to w formie dotacji na funkcjonowanie poszczególnych sekcji,  działań promocyjnych, czy też udostępniania obiektów sportowych dla klubu. Powoduje to, że staje się najważniejszym partnerem i sponsorem klubu. Nie sposób nie dostrzec także udziału huty w życiu klubu. Nazwa KSZO istnieje już samodzielnie, weszła do języka potocznego mieszkańców naszego regionu i całego kraju, a przecież jak wszyscy wiemy to skrót od nazwy Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich. W całej długoletniej historii Klub był nierozerwalnie związany z przemysłem hutniczym w naszym mieście. Zmiany własnościowe jakie zachodziły w hucie w wielu osobach budziły obawy co do dalszej współpracy pomiędzy hutą, a KSZO. Obawy te były na szczęście nieuzasadnione. Hiszpańscy właściciele Huty Celsa dostrzegli jak ważną sprawa dla mieszkańców naszego miasta jest sport i wydatnie wspomagają jego istnienie. Serdeczne podziękowania za ten olbrzymi wkład prezes KSZO złożył dla prezesa Celsy Huty Ostrowiec, Juana Antonio Veristaina na ręce oczywiście dyrektora Mirosława Michałowskiego.

Mariusz Rokita podkreślił również rolę samorządu powiatowego, który prowadzi Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, w którym trenują i uczą się młodzi sportowcy zasilający szeregi klubu o pomarańczowo -czarnych barwach. Przekazał wyrazy uznania dla starosty, Marzeny Dębniak. Na koniec wystąpienia zaprezentował osobę szczególną dla sportu ostrowieckiego i naszego klubu – inicjatora, mecenasa i człowieka sportu, który wdrażał i pilotował najważniejsze inwestycje sportowe w Ostrowcu, Zbigniewa Pacelta.

Efektowne prezentacje i specjalna publikacja

Podczas gali zaprezentowano gościom trzy prezentacje, ukazujące działalność klubu w latach przedwojennych, powojennych i współczesnych oraz zaprezentowano życiorysy sportowe olimpijczyków z Ostrowca – Krystyny Snop-Nowakowskiej, Witolda Barana, Andrzeja Kobylańskiego, Zbigniewa Pacelta i Jerzego Tracza.  Wszyscy uczestnicy gali otrzymali także publikację Waldemara Frańczaka „Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich 1929-1939”. Przed widownią zaprezentowały się wokalistki z MCK: Julia Tłuczkiewicz, Matylda Szklarska,  Małgorzata Sala, Aleksandra Wiączek, Aleksandra Cybula, Julia Jarzębak.

Odznaczeni

Oczywiście, poczesne miejsce zajęły ceremonie wręczania odznak, medali i podziękowań.

I tak, Zarząd Polskiego Związku Pływania przyznał odznaki  zasłużonych dla polskiego pływania i piłki wodnej Mariuszowi Firmantemu, Marcinowi Kaczmarskiemu, Szymonowi Kurasińskiemu, Mieczysławowi Kielochowi, Marcinowi Piwnikowi, Robertowi Serwinowi, Mariuszowi Staweckiemu i Zbigniewowi Styczyńskiemu. Wręczał je Jan Wiederek – szef Komitetu Autonomicznego Piłki Wodnej przy Polskim Związku Pływania.

Złote, srebrne i brązowe odznaki Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej wręczał prezes Mirosław Malinowski. I tak, złote odznaki otrzymali: Zdzisław Abramczyk, Marian Bartos, Mirosław Gajewski, Waldemar Giemza, Marian Lachowicz, Stanisław Miller, Andrzej Płatek, Andrzej Rachlewicz i Tomasz Żelazowski. Srebrne odznaki trafiły do Krystiana Kanarskiego i Leszka Piątkowskiego, natomiast brązowe odebrali: Andrzej Kobylański, Jacek Wilczyński, Jacek Zawół, Marek Pastuszka, Jerzy Lipko, Tadeusz Krawiec. KSZO specjalne podziękowania skierował do swojego członka zarządu, Mirosława Świrty, na co dzień prezesa firmy „Leśnik”.

Grzegorz Nowaczek – prezes Polskiego Związku Bokserskiego uhonorował złotą odznaką PZB Eugeniusza Ciocha, Jerzego Lewandowskiego i Łukasza Dybca. Brązowymi odznakami PZB odznaczeni zostali: Wojciech Surowiec, Tomasz Leszczyński, Łukasz Norowski, Arkadiusz Binensztok, Jerzy Zajączkowski, Dariusz Kisiel i Mirosław Nowocień. Specjalne podziękowania PZB otrzymali: Karolina Nowak, Irena Kowalczyk- Kwiecień, Grzegorz Płaza, Marcin Marzec, Kamil Mroziński, Andrzej Kołton, Ireneusz Tracz, Włodzimierz Sajda, Damian Falecki, Grzegorz Skalski, Damian Skowron i Agnieszka Rogalińska.

Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Złotą Odznaką Za Zasługi dla Polskiej Siatkówki przyznał i wręczył na ręce prezesa Mariusza Rokity klubowi KSZO, zaś medale 90-lecia PZPS otrzymali: Radosław Artykiewicz, Katarzyna Brojek, Jacek Janda, Iwona Kosiorowska, Władysław Mazur,  Stanisław Niedziałek, Barbara Romanowska, Piotr Składanowski, Małgorzata Ścibisz i Ryszard Zwoliński. Przypomnijmy, że wcześniej, bo w trakcie międzynarodowego turnieju medalami 90-lecia nagrodzono prezydenta Jarosława Górczyńskiego i starostę Marzenę Dębniak, a także ostrowieckich trenerów – Andrzeja Zborowskiego, Wiesława Kepela i Andrzeja Pecia.

Z rąk wiceprezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce Bogdana Sojkina Medale 100- lecia piłki ręcznej w Polsce odebrali: Tomasz Chmielewski, Maciej Cukierski, Paweł Delegiewicz, Maciej Dziedzic, Piotr Grzeszczyk, Maciej Jeżyna, Jerzy Kowalski, Kazimierz Litwiński, Piotr Michalak, Wojciech Serwin, Wiesław Winiarski, Edmund Zaręba, Karol Szewczyk, Tomasz Radowiecki i Witold Pańczyk.

Wiceminister sportu Anna Krupka Złotą Odznaką Zasłużonego dla Sportu Polskiego odznaczyła Stanisława Bobkiewicza, honorowego prezesa KSZO i byłego członka zarządu piłkarskiej centrali.

Msza za sportowców

W najbliższą środę, 27 listopada o godz. 18, odbędzie się  w Kolegiacie pw. św. Michała Archanioła mszy święta za „Boże błogosławieństwo dla wielkiej rodziny KSZO Ostrowiec, jak również za zmarłych sportowców i działaczy KSZO Ostrowiec”.

Rozmowy z 40 biznesmanami – siatkówka będzie uratowana?

Podczas gali prezydent Jarosław Górczyński zapowiedział spotkanie z 40, największymi podatnikami, podczas którego poruszy problemy finansowania sportu. Z kolei Stanisław Bobkiewicz odbierający wyróżnienie z rąk wiceminister sportu powiedział wprost, że biznes ostrowiecki stać na to, by uratować siatkówkę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *