Kościół w Wąskiej Uliczce

Od kilku tygodni trwają prace remontowe jednego z obiektów w Wąskiej Uliczce.
Mieszkańców zainteresowały sakralne witraże w dużych oknach, w ciągu handlowo ?usługowym uliczki. W redakcji rozdzwoniły się telefony, nieco bardziej wnikliwi czytelnicy robili zdjęcia witryn lokalu. Udałam się w to miejsce. Jak się okazało, jest to Katolicki Kościół Narodowy. Parafia w Ostrowcu Świętokrzyskim została erygowana we wrześniu br. Udało mi się porozmawiać z jej proboszczem, ks. Robertem Dreznerem.
-Parafia została utworzona pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest to jedna z dziewięciu parafii Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce. Miejsce jest jak każde inne. Chrystus chodził po wąskich uliczkach w Jerozolimie. Tak naprawdę każde miejsce jest dobre, gdyż Chrystus jest wszędzie. Jesteśmy otwarci i zapraszamy mieszkańców ?mówi ks. R. Drezner.
Katolicki Kościół Narodowy w swojej tradycji i nauce pozostaje ciągle w rodzinie Kościoła Katolickiego. Najbliżej nam do Kościoła Rzymskokatolickiego, z którym nie dzieli nas nauczanie, a jedynie dyscyplina duchowieństwa w zakresie przestrzegania celibatu – mówi ksiądz proboszcz. -Nawiązujemy również do tradycji przedwojennego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Katolicki Kościół Narodowy został zainicjowany w 2012 r. w Kamiennej Górze przez grupę duchownych pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa ks. Adama Rośka. W 2014 r. decyzją Ministra
Administracji i Cyfryzacji został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod nazwą Katolicki Kościół Narodowy w Polsce. Jego nauka nie odbiega od wiary i tradycji Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła tradycji zachodniej. W sprawowaniu czynności posługuje się kalendarzem liturgicznym zbieżnym z Kościołem Rzymskokatolickim. Podobnie też najwyższą cześć oddaje Bogu w Trójcy Jedynemu. Kościół wyznaje wiarę i oddaje cześć aniołom, świętym apostołom i męczennikom kościoła Powszechnego. Szczególne miejsce zajmuje Matka Najświętsza 
? Niepokalanie Poczęta Maryja, Matka Syna Bożego. Kościół przyjmuje wszystkie dogmaty Kościoła Rzymskokatolickiego z jedynym wyjątkiem. Wyłącza dogmat o nieomylności papieża, uznając go jako następcę apostoła św. Piotra, oddając mu należną cześć. Kościół uznaje siedem sakramentów świętych. Eucharystia sprawowana jest pod dwiema postaciami ? Ciała i Krwi Pańskiej i stanowi ona centrum życia i pobożności członków kościoła. Sprawowane są również dwie formy spowiedzi ? indywidualna w konfesjonale oraz ogólna przed ołtarzem. Duchownymi mogą być wyłącznie mężczyźni, którzy ukończyli Wyższe Seminarium Duchowne oraz uzyskali święcenia diakonatu lub prezbiteriatu. Stroje liturgiczne i chóralne są zgodne z tradycją Kościoła Rzymskokatolickiego. Zasadnicza różnica to celibat, który nie obowiązuje duchownych Katolickiego Kościoła Narodowego. W październiku br. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Rosiek został przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Franciszka. -99 proc. duchownych to osoby, które odeszły z Kościoła Rzymskokatolickiego nie radząc sobie z celibatem w Kościele Rzymskokatolickim, a pragnące uczciwie służyć Bogu i ludziom poprzez realizowanie swojego powołania również poprzez świadectwo życia w rodzinach, jako mężowie i ojcowie.
Jeśli duchowny chce pozostać w celibacie, nie ma przeszkód. Natomiast założenie rodziny nie jest też przeszkodą w służbie Bogu ?wyjaśnia ks. R. Drezner. Parafia Katolickiego Kościoła Narodowego jest najmłodszą z parafii i jedną z dziewięciu w Polsce. Uroczysta msza inauguracyjna odbędzie się 30 listopada o godz. 14. Uroczystościom będzie przewodniczył ksiądz biskup Adam Rosiek ? Pierwszy Biskup Kościoła.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *