Oczyszczalnia – największa inwestycja w Kunowie

Jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Europie już działa. Na tę inwestycję mieszkańcy gminy czekali wiele lat.

Dotychczas funkcjonująca oczyszczalnia ścieków powstała w latach 70 – tych, jako oczyszczalnia przyzakładowa. Była zmodernizowana w 1997 r. Po przejęciu przez gminę Kunów, odbierała ścieki z miejscowości Rudka, Kunów, Nietulisko Małe i Niteulisko Duże. Posiadała ograniczoną przepustowość, a jej stan techniczny wykazywał duży poziom zużycia. Budowa nowej oczyszczalni stała się koniecznością. I przed takim wyzwaniem stanął burmistrz Lech Łodej. Pierwszym etapem działań było stworzenie projektu. Jego przedmiotem były roboty budowlano – montażowe związane z budową, przebudową i rozbiórką obiektów na terenie dotychczasowej oczyszczalni ścieków. Nowa oczyszczalnia rosła w oczach. Została wykonana w technologii MBR (Membrane Biological Reaktor), opartej na  ultrafiltracji membranowej, zapewniającej wysokoefektywne oczyszczanie ścieków dowożonych oraz dopływających siecią kanalizacyjną. To pierwsza tego typu suszarnia solarna w Polsce. Powstałe osady rozgarnia i rozsypuje robot ?Kunowiak?, który sam się programuje. Jego wartość to około 0,5 miliona złotych. Nazwę nadali mu mieszkańcy Kunowa w drodze konkursu ogłoszonego na portalu społecznościowym.  Osad suszy się słońcem i powietrzem oraz  stopniowo utylizuje, pozwala to na zmniejszenie odpadów, a co za tym idzie oszczędności. Obniżeniu kosztów sprzyjają również zamontowane panele fotowoltaiczne, które zaopatrują oczyszczalnię w energię elektryczną. 

 Zadanie pn.: ?Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 ? obręb Kunów, ul. Łąkowa? dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ? 2020 r.

Kwota całkowita 15.663.016,00 zł

Wartość dofinansowania z UE:   7 279 098,08 PLN

Wkład własny: 8.383.917,92 zł

Gmina Kunów udzyskała ponad 2 mln. zł. podatku VAT

Celem projektu jest poprawa gospodarki wodno ? ściekowej na terenie Gminy Kunów i dostosowanie jej do wymogów prawa unijnego i krajowego, poprzez zwiększenie przepustowości działającej oczyszczalni ścieków w Kunowie z Qśrd = 800 m3/d (RLM = 5120) na Qmax = 2100 m3/d (RLM = 6687). Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu wynosi 4451 RLM.

Wydział Inżynierii Środowiska przy Katedrze Technologii Środowiskowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki we współpracy ze SCHWANDER Polska Sp. z o.o., Sp. komandytowa za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Kunów przeprowadza prace badawczo ? rozwojowe na oczyszczalni ścieków w Kunowie. Będą one trwały około 12 miesięcy, ich celem jest optymalizacja procesów technologicznych oczyszczalni ścieków w reaktorach MBR.

Gmina jest w trakcie opracowywania projektu technicznego na zawrócenie ścieków z Boksycki, Wymysłowa i Janika, które w chwili obecnej są kierowane do Ostrowca Św. Pozwoli to na oszczędność w granicach 150 tysięcy zł rocznie. Nowa oczyszczalnia pozwala również na podłączenie nowych odbiorców rejonu Janika: ul. Ostrowiecka, Okrężna, Szkolna i Kunowa ul. Grabowieckiej. Obecnie działania są  na etapie przygotowywania przetargu na budowę kanalizacji w tych rejonach. Zostanie on ogłoszony w I kwartale 2020 r. Nowa oczyszczalnia będzie służyła mieszkańcom gminy na długie lata.

Oprac. A. Mroczek.

Zadanie pn.: ?Budowa sieci kanalizacyjnej Janik ? Kunów? dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ? 2020

Kwota całkowita 14.524.517,17 zł,

Wartość dofinansowania z UE: 7.921.175,68 zł,

Wkład własny: 6.603.341,49 zł

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *