MZK w miejsce MPK

Podczas ostatniej w tym roku sesji ostrowieccy radni opowiedzieli się za rozwiązaniem spółki MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Podjęli też porządkowe uchwały, które pozwolą nie odczuć pasażerom, że za kilka dni będą w transporcie miejskim korzystać z usług nowej spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
Jak czytamy w uzasadnieniu w związku z uchwałą w sprawie utworzenia spółki pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powierzone jej zostanie wykonywanie zadania własnego gminy, polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Jako podmiot nie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej według przepisów unijnych będzie on mógł korzystać przy świadczeniu usług związanych z transportem zbiorowym z majątku wytworzonego w I i II etapie projektu pn. ?Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?.
-Dziękuję za działania, które spowodowały, że transport miejski od 2020 roku będzie prowadzony na odpowiednim poziomie – mówił podczas sesji prezes MPK, Jarosław Kateusz. Chcę zapewnić, że nowa spółka MZK jest gotowa do wyzwań, które przed nią stoją. Mamy zrestrukturyzowaną załogę, kupiliśmy w ostatnim kwartale tego roku pięć autobusów, a kolejne kupimy na początku 2020 r., aby doczekać do czasu realizacji projektu związanego z ?Ekologicznym transportem miejskim?.
-Udało się doprowadzić do zmian dzięki wysiłkowi pracowników spółki – akcentował prezydent Jarosław Górczyński. Od kilku kadencji zmagaliśmy się z problemami spółki komunikacyjnej, związanymi z stratami, ale ostatnie pięć lat pokazało, jak ważne jest zaangażowanie, które dziś przynosi cel. Teraz zwracam się o to, aby zadowolony pasażer transportu miejskiego był wyznacznikiem zmian idących w dobrą stronę.
Podjęcie uchwał przez Radę Miasta zbiegło się z podpisaniem przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 -2020 rozwoju ekologicznego transportu.
Projekt przewiduje podjętą w partnerstwie z powiatem ostrowieckim przebudowę niezbędnej infrastruktury w rejonie mającej powstać w I etapie przedsięwzięcia nowej bazy komunikacji miejskiej, tj. przebudowę ul. 11 Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej (z zatokami, buspasem, oświetleniem energooszczędnym, ścieżką rowerową i chodnikiem), budowę ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia energooszczędnego w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza wraz ze skrzyżowaniem (rondo), przebudowę odcinka ul. Samsonowicza do 1?szej bramy Huty Celsa Ostrowiec i nowej bazy operatora (buspas, ścieżka rowerowa, oświetlenie energooszczędne). Projekt zakłada również zakup 5 autobusów hybrydowych wraz z wyposażeniem (pojemność 350 osób), 10 wiat przystankowych, 6 tablic informacji przystankowej (inteligentny system transportowy), sprawdzarkę kontrolera, 2 punkty doładowań, 10 tys. kart oraz przeprowadzenie kampanii promującej ekologiczny transport (prasa, radio, tv, dzień darmowego transportu itp.).

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “MZK w miejsce MPK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *