Czas specjalistów

Prognozy wskazują, że rok 2020 oraz kolejne lata mają być czasem specjalistów.
Na rynku pracy pogłębi się deficyt dobrze wykształconych i przygotowanych pracowników w przyszłościowych branżach i nowych specjalnościach.
W zasadzie to nic nowego, bowiem żyjemy w okresie ogromnego, od kilku lat wręcz błyskawicznego postępu technologicznego. Rozwój informatyki, telekomunikacji, medycyny, energetyki powoduje, że niektóre tradycyjne zawody znikają z rynku, a pojawiają się nowe specjalności, lub raczej nowe specjalizacje.
Najbardziej rozchwytywanymi w naszym kraju pracownikami są specjaliści z branży IT. Dotyczy to w pierwszym rzędzie programistów, ale również specjalistów od administrowania bazami danych, czuwających nad bezpieczeństwem danych, czy zajmujących się analizą informacji. Dziś trudno sobie wyobrazić sektor bankowy, ubezpieczeniowy, teleinformatyczny bez takich właśnie specjalistów. Trudno też sobie wyobrazić nowoczesne szpitale oraz placówki służby zdrowia bez fizyków i inżynierów medycznych, informatyków itp.
Jednak największy problem jest i będzie, z samymi lekarzami. Pamiętamy, że jeszcze niedawno z braku lekarzy pod znakiem zapytania stanęła działalność kilku oddziałów naszego powiatowego szpitala. W Polsce na 1.000 mieszkańców przypada 2,2 lekarzy. Daje nam to trzecie miejsce od końca w Europie. Dodatkowo nasze społeczeństwo szybko się starzeje i potrzebuje regularnej opieki medycznej. Większość agencji rynku pracy w pierwszej dziesiątce najbardziej poszukiwanych specjalności wymienia też fizjoterapeutę. Studia na kierunkach medycznych są trudne i długie, więc trudno przypuszczać, aby obecna sytuacja na rynku zmieniła się w najbliższych latach.
Lista deficytowych specjalności jest dłuższa. Firmy z sektora budowlanego mają ogromne problemy z pozyskaniem kadry inżynieryjnej. Marzeniem jest pozyskanie inżyniera z uprawnieniami. Z kolei jedną z najciekawszych i przyszłościowych będzie branża energetyki odnawialnej. W tej dziedzinie znajdzie zatrudnienie w najbliższych latach spora grupa inżynierów i absolwentów szkół zawodowych. Równolegle z każdym rokiem zmniejszać się będzie zatrudnienie w górnictwie, hutnictwie, rolnictwie, w administracji itp.
Wróćmy na nasz ostrowiecki rynek pracy. Specyfika lokalnej gospodarki określa potrzeby kadrowe. Jesienią pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozesłali do pracodawców z naszego powiatu ankiety z prośbą o wskazanie zawodów, w których będą zatrudniać pracowników w bieżącym roku. I tak powstała lista zawodów poszukiwanych przez firmy i zakłady pracy w powiecie ostrowieckim. Otwiera ją sprzedawca ? kasjer. Kolejne miejsca na liście zajmują: spawacz, elektryk, kierowca z uprawieniami C+E, przedstawiciel handlowy, operator maszyn, magazynier i kucharz.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *