I Świętokrzyski Makroregionalny Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych

W najbliższy czwartek, 30 stycznia, na stoku w Bałtowie rozegrany zostanie I Świętokrzyski Makroregionalny Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych.
Organizatorem zawodów jest Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska ? Świętokrzyskie oraz Stacja Narciarska ?Szwajcaria Bałtowska?. W gronie współorganizatorów znaleźli się: Klub Olimpiad Specjalnych ?SZANSA? w Ostrowcu Świętokrzyskim, Klub Olimpiad Specjalnych ?STRZAŁA? w Jędrzejowie, Klub Olimpiad Specjalnych ?TORNADO? w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Warsztat Terapii Zajęciowej przy SOSW w Jędrzejowie, Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszeniu „TĘCZA” w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Narciarska AMIGO-SKI. Zawody wsparły: Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Bałtowski Kompleks Turystyczny oraz Grupa Ratownictwa PCK ? Ostrowiec Świętokrzyski.

Uczestnikami zawodów będzie 16 zawodników z Oddziałów Regionalnych Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie-Konin, 24 zawodników z klubów Olimpiad Specjalnych z Oddziału Świętokrzyskiego oraz 40 trenerów, opiekunów, komitet organizacyjny i wolontariuszy. W trakcie mityngu rozegrany zostanie slalom gigant.
Celem imprezy jest popularyzacja narciarstwa zjazdowego jako dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie pozytywnych cech osobowości zawodników Olimpiad Specjalnych, podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów w klubach, a także rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w województwie świętokrzyskim oraz integracja ze społeczeństwem lokalnym.
W Świętokrzyskim Makroregionalnym Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych mogą brać udział zawodnicy, którzy na co dzień trenują tę dyscyplinę w swoich klubach i w okresie zimowym odbyli minimum 10 godzin treningów. Niedopuszczalne jest, żeby na zawody przyjechali zawodnicy, bez wcześniejszego przygotowania. Trener zgłaszający zawodnika powinien mieć pewność, że nie naraża swojego podopiecznego na niepotrzebne ryzyko np. będzie to jego pierwszy kontakt z nartami w tym sezonie. W Mityngu mogą startować zawodnicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim. Zawodnicy będą rywalizowali na dwóch poziomach umiejętności narciarskich: zaawansowanym i średniozaawansowanym. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy sprawnościowe zgodnie z przepisami Special Olympics. W preeliminacjach zawodnik wykona pojedynczy przejazd na czas. O zakwalifikowaniu do finałowych grup sprawnościowych będzie decydował uzyskany czas z preeliminacji. W przypadku upadku zawodnika w czasie przejazdu zawodnik ten będzie mógł ponownie przejechać trasę slalomu. Będzie stosowany pomiar elektroniczny lub ręczny czasu przejazdu. Zawodnik w czasie preeliminacji musi zaprezentować w pełni swoje umiejętności. W przypadku stwierdzenia przez komisję dużych różnic w stylu zaprezentowanym w czasie preeliminacji, a przejazdami finałowymi, może dojść do dyskwalifikacji zawodnika.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *