Wojska Obrony Terytorialnej w Ostrowcu i co dalej?

Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o tym, że kilkuset żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej spędziło w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczestnicząc w tzw. szkoleniu rotacyjnym, jakie odbyło się w byłym budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3, które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sprzedała Ministerstwu Obrony Narodowej. To pierwsza aktywność w tych murach, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ostrowczan przyglądających się z zainteresowaniem odprawie kilkuset umundurowanych żołnierzy przed gmachem.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Obrony Narodowej z kolejnymi pytaniami, dotyczącymi przyszłości i obecności Wojsk Obrony Terytorialnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcieliśmy bowiem wiedzieć, po tym, jak MON przejął budynek po gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, kiedy można spodziewać się pojawienia batalionu WOT w naszym mieście? Chcieliśmy się także dowiedzieć, jak długo potrwa proces dostosowywania pomieszczeń pod potrzeby wojska i jakie są szanse, że naszym mieście w którejś ze szkół mogłaby powstać klasa o specjalności cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w ramach programu CYBER.MIL z klasą?

Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej poinformował nas, że budynek po byłym gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, dodajmy znajdujący się w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Polnej i Siennieńskiej, został przejęty przez resort obrony narodowej dokładnie 19 grudnia 2019 r. na podstawie umowy kupna z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. Budynek stał się kompleksem wojskowym o przeznaczeniu koszarowym na potrzeby 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to jedna z potencjalnym lokalizacji dla 3 batalionu brygady. Decyzja co do tego powinna zapaść do połowy tego roku. Budynek jest w dobrym stanie, dlatego już teraz będzie wykorzystywany podczas szkoleń rotacyjnych ?terytorialsów?. Jednakże, w perspektywie,  przewidywane są prace dostosowujące obiekt do potrzeb 10 ŚBOT.

Natomiast, jeśli chodzi o utworzenie klasy o profilu – cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne ? w ramach programu ?CYBER.MIL z klasą?, MON poinformował naszą gazetę, że na terenie każdego województwa powstanie jedna klasa o takim profilu. Szkoła prowadząca klasę otrzyma od MON adekwatne wsparcie. Szkoły, które przystąpią do programu otrzymają od Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiednie wsparcie. Będzie to m.in. dofinansowanie na wyposażenie sali informatycznej i wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących przedmioty specjalistyczne w wysokości maksymalnie 80% poniesionych wydatków, nie więcej niż 200 tys. zł na dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznej oraz 60 tys. zł na wynagrodzenia dla nauczycieli przedmiotów kierunkowych. Wojskowi specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa będą także udzielać szkołom wsparcia merytorycznego.

Niemniej jednak szkoła zainteresowana udziałem w programie musi spełniać określone kryteria. Szkoła musi funkcjonować na terenie miasta, którego liczba mieszkańców miasta nie przekracza 100 tys. mieszkańców, być placówką publiczną prowadzoną przez powiat, prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, posiadać oddział lub oddziały, realizujące program z matematyki albo z matematyki i informatyki albo z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym. Średnia wyników szkoły z egzaminu maturalnego z przedmiotu matematyka na poziomie podstawowym musi wynosić minimum 70% punktów możliwych do uzyskania i to w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat. Wreszcie, szkoła musi przedstawić pisemną zgodę organu prowadzącego na sfinansowanie co najmniej 20% kosztów przedsięwzięcia, a także przedstawić oświadczenie o nawiązaniu współpracy z uczelnią wyższą, mającą w ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki albo z instytutem naukowo-badawczym.

MON podkreśla, że jest to warunek konieczny, aby zgłoszenie danej szkoły mogło zostać rozpatrzone. Jeżeli więc na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się szkoła spełniająca kryteria, to zachęca do składania aplikacji. Zapraszamy również do śledzenia stron oraz portali społecznościowych resortu obrony narodowej, gdzie już wkrótce ukaże się więcej szczegółowych informacji na temat programu.

Paweł Słowiński, Dariusz Kisiel

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *