Cenią sobie atmosferę w pracy

Dobrze działające przedsiębiorstwo to przede wszystkim przedsiębiorstwo dobrze zarządzane.

Ogromny wpływ ma też czynnik ludzki. Tylko aktywni, wydajnie pracujący i zadowoleni z tego co robią członkowie załogi, mogą zapewnić firmie sukcesy i pozycję na rynku.
Z obiegowych wypowiedzi można by wysnuć wniosek, że zadowoleni pracownicy, to ci, którzy dobrze zarabiają. Wydawać by się mogło, że wysokie, satysfakcjonujące zarobki to podstawa. Są bardzo ważne, ale jak pokazują badania, najważniejszym czynnikiem wpływającym na satysfakcję zawodową jest atmosfera w miejscu pracy i kultura organizacyjna w zakładzie.
Hays Polska, firma doradztwa zawodowego i jedna z największych na świecie firm zajmujących się doradztwem specjalistycznym, pokazała niedawno badania, z których wynika jak niedoceniana jest atmosfera w pracy. Okazuje się, że ogromny wpływ na zadowolenie z pracy ma to, jak czujemy się w danym zakładzie i w swoim zespole. Powinni o tym pamiętać pracodawcy, bowiem z badań wynika, że 6 proc. pytanych pracowników ocenia swoją satysfakcję z pracy na poziomie bardzo dobrym, 35 proc. na poziomie dobrym i aż 40 proc. na średnim. Najbardziej zadowoleni są młodzi pracownicy, z kolei najmniej osoby z grupy 50 plus.
Na pytanie, które elementy składają się w największym stopniu na odczuwalny poziom satysfakcji z pracy, aż 72 proc. pracowników wskazuje na atmosferę w pracy i kulturę organizacyjną, 58 proc. na poziom wynagrodzenia, 54 proc. na relacje z przełożonym i 50 proc. na relacje ze współpracownikami.
Warto zastanowić się (co sugerują autorzy badań) nad szukaniem pomysłów, by pracownicy czuli się w firmie dobrze, aby byli zadowoleni, zaangażowani i zmotywowani do pracy, bo przecież w takim podejściu do obowiązków zawodowych leży klucz do sukcesów firmy. Można też spojrzeć na te badania z innej strony. Pracownik, który dobrze czuje się w swojej firmie, wiąże z nią swoje plany zawodowe. Niezadowolony, przegląda oferty pracy i myśli o nowym pracodawcy. W obecnej sytuacji na rynku pracy, niskiej stopie bezrobocia i trudnościach z pozyskaniem kandydatów do pracy, stabilność kadr ma ogromne znaczenie dla samych firm. Najważniejsze czynniki, od których zależy stopień satysfakcji, zmieniają się wraz z wiekiem i stażem pracy. W przypadku młodych osób, obok dobrej atmosfery pracy, wynagrodzenia i dobrej relacji z przełożonymi i kierownictwem firmy, ważny jest rozwój, ciekawy zakres obowiązków i możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy. Najstarsi pracownicy cenią sobie stabilność zawodowa, co w tym przypadku jest rzeczą zrozumiałą oraz niezależność w wykonywaniu zadań.
Kobiety większą wagę przywiązują do lokalizacji zakładu, dobrego dojazdu, elastycznego czasu pracy i do świadczeń dodatkowych, jakie oferuje wiele firm. Dla mężczyzn ważne jest zaufanie do pracodawcy, a także do kadry kierowniczej czy zarządzającej firmą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *