Lepsza współpraca z pracodawcami

Coraz lepiej układa się współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z lokalnymi pracodawcami.
Na otwarte spotkanie, zorganizowane przez urząd pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, przyszło ponad stu pracodawców.
-Co roku przeprowadzamy wśród firm z powiatu ostrowieckiego ankietę, w której prosimy o ocenę dotychczasowej współpracy, ale także zamieszczamy pytania związane z oczekiwaniami pracodawców wobec naszego urzędu. Pytamy również o przedsięwzięcia na rzecz rynku pracy. W tej ankiecie pracodawcy prosili o okresowe informacje dotyczące zmiany przepisów, subsydiowanych form zatrudnienia i kształcenia ustawicznego, Dlatego już na początku roku zaprosiliśmy pracodawców z naszego terenu ? mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Na spotkanie przyjechali też eksperci. Duże zainteresowanie towarzyszyło wystąpieniu regionalnego eksperta ds. pracowniczych planów kapitałowych. Przedstawił on zadania, przed którymi stoją nasi przedsiębiorcy. Ciekawa była prezentacja przygotowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz informacja dotycząca zmian w prawie podatkowym. Każdy z uczestników spotkania mógł później indywidualnie rozmawiać z ekspertami o sytuacji swojej firmy.
Lokalni pracodawcy mają coraz większe problemy z pozyskaniem nowych pracowników. Zamieszczanie ofert pracy nie przynosi spodziewanych efektów. Liczą więc na pomoc urzędu pracy. W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy pozostaje ok. 4 tys. osób bezrobotnych. Dlatego coraz częściej pracodawcy
proszą pracowników urzędu o zorganizowanie wspólnych giełd pracy. Zresztą, przybywa zawodów deficytowych. Kiedyś na takiej liście było kilka, a później kilkanaście profesji. Dziś, w wykazie zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy odnajdujemy kilkadziesiąt specjalności od spawacza, składacza konstrukcji, ślusarza, operatora maszyn, elektryka, cieślę, mechanika samochodowego, lakiernika, kierowcę, przez zawody budowlane, przedstawicieli handlowych, pielęgniarki, a kończąc na pracownikach gastronomii, piekarzach itp. Nie tylko zakłady usługowe, ale i większość firm produkcyjnych ma ogromne problemy z zastąpieniem osób odchodzących na emerytury.
-Tylko w ubiegłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z pracodawcami 12 giełd pracy, w których wzięło udział kilkuset kandydatów. Na takie spotkania przychodziło od 17 do 60 osób, w zależności od potrzeb firmy ? podkreśla dyrektor M. Stafijowska. ? Pracodawcy wielokrotnie przyznawali, że większym zainteresowaniem cieszą się spotkania z kandydatami do pracy, organizowane w naszym urzędzie niż w zakładzie pracy. Poza tym, w czasie wspólnych giełd pracy, mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców zawodowych, zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Bardzo zadowoleni ze wspólnej giełdy byli przedstawiciele Netii. Do udziału w takim spotkaniu, zorganizowanym w firmie, zgłosiło się 68 osób. Przypomnę, że w kwietniu ubiegłego roku zorganizowaliśmy Regionalne Targi Pracy. Przyszło na nie ok. 800 osób bezrobotnych, a oferty pracy zaprezentowało stu wystawców. Zauważyliśmy, że większość osób poszukujących zatrudnienia złożyło wtedy dokumenty aplikacyjne.
Pracownicy urzędu pracy zwracają uwagę, że w rejestrze bezrobotnych przybywa osób z wykształceniem gimnazjalnym lub licealnym, bez konkretnego zawodu. Dlatego apelują do samych osób bezrobotnych, jak i pracodawców, o skorzystanie z oferty szkoleń zawodowych. Urząd sam organizuje kursy zawodowe, ale też posiada środki na ten , z których mogą skorzystać jednostki szkoleniowe. Nie powinny więc mieć problemu z zatrudnieniem osoby, które ukończą kurs spawalniczy, operatora sprzętu ciężkiego, czy z zakresu gastronomii. Po zakończonym szkoleniu, jego uczestnicy mogą skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia, m.in. w ramach stażu. Tak też było w przypadku opiekunów osób starszych.
Warto podkreślić, że w ubiegłym roku ostrowiecki urząd pracy zorganizował, wspólnie z wydziałem rozwoju Urzędu Miasta, szkolenie informatyczne dla pracodawców, którzy nie mają odpowiedniej strony internetowej swojej firmy i nie wykorzystują możliwości, jakie daje Facebook. Wzięło w nim udział 145 osób.
-W tym roku zamierzamy kontynuować wspólne przedsięwzięcia, które cieszą się zainteresowaniem pracodawców -podkreśla dyrektor M. Stafijowka. -Będziemy też rozwijali współpracę na innych obszarach, związanych z polityką kadrową firm i rynkiem pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *