O obwodnicy i wiosennych porządkach

Tematy związane z wizerunkiem i estetyką os. Ludwików zdominowały dyskusję na zebraniu sprawozdawczym samorządu osiedlowego z mieszkańcami.
Spotkanie otworzyła przewodnicząca Rady Osiedlowej, Tatiana Olszewska, a wśród gości byli: prezydent miasta, Jarosław Górczyński, przewodnicząca Rady Miasta, Irena Renduda ?Dudek, radni miejscy i powiatowi, prezesi i kierownicy spółek miejskich oraz naczelnicy z Urzędu Miasta i przedstawiciele służb mundurowych.
Prezydent miasta J. Górczyński przypomniał o siedmiu dużych inwestycjach drogowych, które są aktualnie realizowane, przez co zwiększy się bezpieczeństwo i płynność komunikacyjna w wielu częściach Ostrowca Świętokrzyskiego.
Poruszona także została sprawa nieustannie zakorkowanej uli. Sandomierskiej, co wywołało temat budowy obwodnicy, odciążającej ruch na tejże ulicy. Prezydent wyraził nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie zlekceważy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. W tej kwestii radni miejscy przegłosowali petycję kierowaną do GDDiA, w której zawarli wszystkie argumenty przemawiające za powstaniem tejże inwestycji. Decyzja w tej sprawie miała zapaść z końcem tego miesiąca. Duża część dyskusji dotyczyła remontu ul. Sandomierskiej, wycince niebezpiecznych drzew oraz wiosennym porządkom na ulicach.
-Przed naszym blokiem rosną kasztany. Drzewa są stare, bardzo duże i stają się niebezpieczne. Ich pnie porastają grzyby. Prosilibyśmy o ich usunięcie ?mówili mieszkańcy.
-Często korzystam z ul. Żabiej wiodącej do dworca PKS i obserwuję straszny bałagan na posesjach znajdujących się przy tej ulicy. Jest mi wstyd, bo przecież przejeżdżają tą ulicą autobusy do dworca i ludzie widzą ten bałagan. A ta ulica to wizytówka miasta. Wygląda to fatalnie, trzeba coś zrobić ?mówił kolejny mieszkaniec.
Jak podkreślał na zebraniu komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski, posesje z pustostanami przy ul. Żabiej to działki z nieuregulowaną sytuacją prawną, dotyczącą własności, stąd trudno jest egzekwować utrzymanie porządku. Zdarza się tak, że do danej posesji jest kilku spadkobierców, często mieszkających poza terenem miasta, co uniemożliwia podejmowanie działań. Inną kwestią są wycinki drzew, które choć mają swoich zwolenników, tyle samo przeciwników. Stąd konieczne w tej sprawie jest skierowanie wniosku z podpisami mieszkańców do wydziału ochrony środowiska, aby podjąć prace wycinkowe.
Wśród problemów poruszanych przez mieszkańców był także brak autobusów, w tym w kierunku huty. Jak mówił prezydent, planowane inwestycje wokół terenu huty związane z nową lokalizacją bazy MZK, nie tylko zmienią układ komunikacyjny w obrębie strefy przemysłowej, ale też wpłyną na zmiany dotyczące linii autobusowych, uwzględniając potrzeby mieszkańców.
J. Górczyński zapewnił także mieszkańców, że wraz z wiosną ruszą porządki osiedlowych ulic i skwerów oraz wypełnianie ubytków drogowych w ramach napraw bieżących.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *