Trwa remont alei Jana Pawła II

Ekipy remontowe pojawiły się na alei Jana Pawła II i w związku z tym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtowską do skrzyżowania z ul. Siennieńską.
W trakcie trwania prac przejezdny jest jeden pas drogowy. Jak informuje Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Promocji Starostwa Powiatowego, zakres prac obejmuje wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni oraz w zatoce autobusowej. Remont realizowany jest na prawej jezdni od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do skrzyżowania z ul. Siennieńską i dalej od ul. Akademickiej do skrzyżowania z ul. Iłżecką. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowo powiat ostrowiecki podpisał z gminą Ostrowiec Świętokrzyski umowę, na mocy której gmina udzieliła powiatowi wsparcia finansowego. Wartość zadania to ponad 1.127.000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 563 tysiące, pomoc gminy ? 422 tys. zł, a wkład własny powiatu to 140 tys. zł.
Umowny termin zakończenia prac to koniec września br. Jednak, jak wynika z informacji uzyskanej od wykonawcy, realizacja zadania może zakończyć się wcześniej, na przełomie czerwca i lipca br.
To dobra wiadomość dla kierowców, gdyż popękana i zniszczona nawierzchnia drogi była zmorą użytkowników od wielu lat. Mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w tej sprawie, także za pośrednictwem naszej redakcji. Niestety, na remont nawierzchni przez lata nie było pieniędzy w budżecie powiatu. Remonty cząstkowe, które były wykonywane na tejże drodze od kilku lat, nie przynosiły trwałych efektów. Nowa nawierzchnia drogi poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy jej użytkownikom.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *