Akcja roznoszenia maseczek dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego rozpoczęta (zdjęcia)

-Akcja roznoszenia maseczek dla mieszkańców miasta została dziś rozpoczęta. Pracownicy Zakładu Usług Miejskich odbierają zapakowane koperty z maseczkami i broszurą od pracowników MOSiRu i dystrybuują je pod wskazane adresy.
-Będziemy pracować również w sobotę i z pełną mocą od poniedziałku. Do jutra dostarczonych zostanie kilka tysięcy maseczek, natomiast od poniedziałku będziemy ich roznosić po kilka tysięcy dziennie – informuje Łukasz Dybiec, dyrektor ZUM.
Maseczki i broszury w koperty układają kasjerki MOSIR-u, które z racji zamkniętego obiektu, w tan sposób swoją pracą wspierają całą inicjatywę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.