4,5 mln zł dla powiatu ostrowieckiego na zwalczanie skutków COVID-19

Zarząd Województwa oficjalnie zatwierdził dzisiaj procedurę, która pozwala na przekazanie do świętokrzyskich powiatów 42 mln zł z Unii Europejskiej – na zwalczanie skutków epidemii COVID-19.

Przez najbliższy tydzień starostwa powiatowe będą w trybie nadzwyczajnym przygotowywały i składały do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego projekty, skierowane do służb medycznych, mundurowych oraz innych instytucji, szczególnie mocno zaangażowanych w zwalczanie epidemii koronawirusa.
-Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Zarządu, uruchamiamy od jutra w trybie nadzwyczajnym nabór projektów, które pomogą naszym lokalnym społecznościom w działaniach na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii – informuje wicemarszałek Renata Janik. – Cały proces będzie trwał wyjątkowo krótko. We wtorek, 12 maja, otwieramy nabór i mam nadzieję, że umowy ze starostwami podpiszemy do końca maja, a więc w niespełna trzy tygodnie od ogłoszenia.
-Pomocą zostaną objęte m. in. szpitale powiatowe, jednostki policji i straży pożarnej, placówki pogotowia ratunkowego, przychodnie, stacje sanitarno-epidemiologiczne, schroniska i noclegownie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy dziecka – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. – Projekty, przygotowywane przez poszczególne starostwa powiatowe, pozwolą sfinansować m.in. zakupy materiałów ochrony osobistej i środków higieny dla pracowników tych instytucji, niezbędnego drobnego sprzętu medycznego czy testów diagnostycznych w kierunku wykrycia koronawirusa.
Przy podziale wsparcia unijnego pomiędzy powiaty brano pod uwagę liczbę mieszkańców oraz liczbę placówek, obejmowanych pomocą na terenie danego powiatu. W oparciu o te założenia przyjęto następujący podział funduszy:
Powiat grodzki – Miasto Kielce – 3,3 mln zł
Powiat buski -2,62 mln zł
Powiat jędrzejowski – 4,34 mln zł
Powiat kazimierski – 1,89 mln zł
Powiat kielecki – 6,23 mln zł
Powiat konecki – 2,1 mln zł
Powiat opatowski – 2,85 mln zł
Powiat ostrowiecki – 4,55 mln zł
Powiat pińczowski – 1,94 mln zł
Powiat sandomierski – 2,67 mln zł
Powiat skarżyski – 2,85 mln zł
Powiat starachowicki – 3,18 mln zł
Powiat staszowski – 1,63 mln zł
Powiat włoszczowski – 1,79 mln zł
-Projekty powiatowe to kolejny element działań Zarządu Województwa, ukierunkowanych na minimalizowanie skutków epidemii koronawirusa w oparciu o środki z Unii Europejskiej – informuje wicemarszałek Renata Janik. – Przypomnę, że w kwietniu rozpoczął się, przygotowany również w rekordowym tempie, projekt własny Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Jego celem jest wspieranie pracowników i pacjentów szpitali wojewódzkich oraz innych wojewódzkich placówek medycznych. Ten projekt został dofinansowany kwotą 29 mln zł, pochodzącą z niewykorzystanych wcześniej funduszy unijnych, przeznaczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym na cele społeczne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *