Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego: -Być blisko ludzi…

Szalejąca pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, co nie oznacza, że mieszkańcy powiatu ostrowieckiego nie oczekują  rozwiązania problemów wpływających na jakość ich życia. I choć obostrzenia uniemożliwiają bezpośrednie spotkania mieszkańcy, sołtysi, radni  na bieżąco zgłaszają  bolączki dotyczące swoich miejscowości. Przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak nie ukrywa, że czasem telefon rozgrzewa się do czerwoności, jednak stara się reagować na bieżąco i   nie pozostawiać żadnych pytań bez odpowiedzi. Jak potwierdza przewodniczący M. Pasternak, trudna sytuacja nie spowalnia prac zarządu i Rady Powiatu.

    -Jak zatem  wygląda realizacja zaplanowanych inwestycji? Czy pandemia oraz trudna sytuacja finansowa powiatu ostrowieckiego ma wpływ na wykonanie tych zadań?

-Realizowane zadania przebiegają zgodnie z planem. Obecnie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych powiat realizuje sześć dużych inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców, które wpłyną na ich bezpieczeństwo komunikacyjne. Mówimy tu przede wszystkim o zadaniach dotyczących infrastruktury drogowej. Obecnie realizowany jest remont Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, remont drogi powiatowej w Nosowie, w gminie Waśniów, remont drogi powiatowej w miejscowości Janik w gminie Kunów, przebudowa drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej  w Denkówku w gminie Bodzechów oraz dwa zadania w gminie Ćmielów -remont drogi na ulicy Skała w Ćmielowie oraz w Piaskach Brzóstowskich. Te wszystkie zadania powiatowe są realizowane dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi gmin i wzajemnym dostrzeganiu potrzeb mieszkańców.

-Jako radny Rady Powiatu nie ukrywa Pan, że rodzinna gmina Ćmielów jest bliska Pana sercu, stąd też wiele interpelacji składanych w ubiegłej kadencji dotyczyło zadań drogowych, między innymi d na ulicy Skała. Dziś ta inwestycja jest realizowana. Jednak w tym zakresie wiele jest do zrobienia, z uwagi na zaniedbania wcześniejszych lat. Czy planowane są inne zadania?

-Potrzeb  w tym zakresie jest bardzo dużo i wszystkie są niezwykle istotne  dla mieszkańców. Jednak z uwagi na trudną sytuację finansową powiatu, w porozumieniu z władzami gminy, radnymi, sołtysami i mieszkańcami poszczególnych miejscowości, staramy się określać konieczne do wykonania priorytety.  Droga na ulicy Skała  była przedmiotem wielu dyskusji, interpelacji i wniosków mieszkańców z inicjatywy miejscowej radnej, Haliny Wójtowicz oraz mojej. Zniszczona nawierzchnia uniemożliwiała bezpieczny dojazd, a droga ta jest ważnym traktem dla mieszkańców, Ćmielowa, Podgrodzia, Borowni czy  Stoków, Podgórza i Borii. Obecnie remontowany  jest tam ponad 1200 m odcinek tej drogi. Podobnie jak realizowany 420 m odcinek drogi  w Piaskach Brzóstowskich, o który od dawna zabiegaliśmy wspólnie z radnym i sołtysem tej miejscowości, Piotrem Paszyńskim. Po budowie kanalizacji nawierzchnia tego odcinka uległa zniszczeniu, co utrudniało jej użytkowanie. Dodatkowo przy tym zadaniu udało się przebudować zjazdy do posesji wykonane z kostki brukowej. Te inwestycje nie zamykają listy zadań, które planujemy zrealizować w gminie Ćmielów. Kolejnym ważnym zadaniem jest remont odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 755 tzw. Starodroża w Ćmielowie. Po wykonaniu obwodnicy droga ta przeszła w zarząd powiatu. Obecnie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i znalazł się on na liście rezerwowej. Bardzo bym chciał aby ten remont nastąpił jak najszybciej, jednak zdaję sobie sprawę jak trudne z różnych względów będzie to do wykonania.  Chcę  nadmienić, że znaczna część tej drogi nie posiada aktualnej dokumentacji dlatego też w Starostwie trwają teraz intensywne prace nad jej skompletowaniem co umożliwi nam aplikowanie o środki zewnętrzne tak aby całe Starodroże do ronda za Ćmielowem zostało wyremontowane.

-W planach są także remonty innych odcinków, lecz ich realizacja uzależniona jest od  uruchomienia programu dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Co zaplanowano z tzw. ?powodziówek?w gminie Ćmielów?

-Tak. Czekamy na uruchomienie promes. W ramach tego programu zaplanowane zostały dwa zadania ? remont ulicy Jastkowskiej w Ćmielowie oraz około 1,5 kilometrowego odcinka z Podgórza  do Wiktoryna. Nawierzchnie tych dróg są w fatalnym stanie i jeśli zostaną uruchomione te środki, zadania będą mogły zostać zrealizowane. Jak już wspomniałem, potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo i zapewniam, że o wszystkich pamiętam, jednak przy obecnej koniunkturze finansowej nie da się wszystkiego zrobić od razu. Staramy się te zadania realizować sukcesywnie, biorąc pod uwagę możliwości. Wykorzystujemy każdą szansę, która pozwala na pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych.

-Oprócz dużych inwestycji, realizowane są na terenie gminy Ćmielów także drobne, może mniej znaczące, ale ważne z punktu widzenia mieszkańców zadania, które ułatwiają im codzienne życie. Na ile ważny jest ten bezpośredni kontakt z ludźmi i codzienna  współpraca?

-Myślę, że  na tym polega rola samorządowców, aby być blisko ludzi i wsłuchiwać się w ich potrzeby oraz oczekiwania, a potem szukać rozwiązań i możliwości, aby wprowadzić je w życie. Mniejsze zadania nie wymagają wiele czasu na ich realizację, stąd też staram się reagować na bieżąco, gdy miejscowi radni, sołtysi czy mieszkańcy zgłaszają konieczność wycinki krzewów, wykoszenia poboczy, wypełniania ubytków w asfalcie czy też uzupełnienia oznakowania na drogach powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa, zresztą mogę powiedzieć, że spektrum tych spraw do załatwienia jest znacznie większe .  Sugestie mieszkańców są dla mnie bardzo ważne w codziennej pracy, która choć nie raz bywa trudna, jednak jest też źródłem satysfakcji. Wspólnie można więcej i dzięki dobrej współpracy z samorządami gmin powiatu ostrowieckiego, władzami gminy Ćmielów, a także radnymi i sołtysami możemy dla naszych mieszkańców realizować wiele zadań . Myślę, że mieszkańcy dostrzegają podejmowane przez nas   działania, które służą przecież nam wszystkim. Bez wątpienia współpraca popłaca , a jej efekty to nie tylko poprawa  jakości życia poprzez realizację inwestycji , ale też budowanie więzi lokalnych społeczności.

-Dziękuję za rozmowę.                                           

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *