Wioska neolityczna w remoncie

Nie tylko Pałac Wielopolskich w Częstocicach oraz podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach podlegają pracom remontowym.
Pilnej interwencji wymagała również wioska neolityczna na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, będącego oddziałem Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. Stosowne działania w tej sprawie podjął dyrektor Andrzej Przychodni.
– Osada neolityczna w Krzemionkach składa się z kilku elementów. Mamy domostwa odtworzone na podstawie badań z różnych wykopalisk. Wymagają one pewnych działań, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę poszycia dachowego – wyjaśnił dyrektor Andrzej Przychodni.
Osada powstała w latach 90, wielokrotnie była przebudowywana i poprawiana. W wyniku oględzin, które odbywały się już od jesieni poprzedniego roku stwierdzono konieczność przeprowadzenia stosownych prac renowacyjnych wobec wszystkich obiektów rekonstrukcyjnych. Największe zastrzeżenia budziły elementy konstrukcji budynków, np. słupy czy krokwie. Na początek do rekonstrukcji wytypowano dwa obiekty: chatę kultury amfor kulistych, której relikty zostały odkryte w Sicinach (Dolny Śląsk) oraz komorę ofiarniczą grobowca megalitycznego, która została odtworzona na podstawie badań i ustaleń dr Jerzego Tomasza Bąbla w Broniszowicach w gminie Waśniów.
– Komora uległa zawaleniu ze względu na zastosowany wcześniej budulec tj. drewno sosnowe. Uległo ono procesom gnilnym i pomimo zastosowanych uprzednio zabezpieczeń, nastąpiła destrukcja tej części obiektu- powiedział Artur Jedynak, kustosz muzeum.
Dla zwiększenia trwałości odnawianego obiektu niezbędne jest zastosowanie odporniejszych niż dotychczas materiałów np. drewno dębowe i osika. Aby zachować charakter budownictwa neolitycznego oraz dostępnych wówczas sposobów zabezpieczeń używane będą sznury konopne, olej lniany i dziegieć, a także opalane będą elementy wkopywane w grunt.
– Realizację zadania zaczęliśmy już w marcu, ale w związku ze stanem epidemii opóźniła się dostawa niektórych materiałów. Zakończenie prac przy odnawianych obiektach na przełomie maja i czerwca- wyjaśnił dyrektor Przychodni.
Celem renowacji jest nie tylko poprawa techniczna ekspozycji osady neolitycznej, ale również zapewnienie schronienia dla niewielkiego stada owiec wrzosówek. Kontrolowany wypas tych zwierząt na terenie pola górniczego ma zapewnić lepszy rozrost gatunków chronionych roślin.
– Jest to działanie zapisane w Planie Ochrony Rezerwatu Krzemionki i zalecane przez przyrodników analizujących corocznie stan fl ory podlegającej ochronie na terenie administrowanym przez muzeum- zaznacza dyrektor muzeum.
Podkreślić należy, że wszystkie prace na terenie osady są wykonywane przez pracowników muzeum. Materiały na realizację zadania zostały zakupione ze środków własnych Muzeum Historyczno-Archeologicznego i wynoszą ok. 10 tys. zł. Najdroższy element w kosztorysie stanowi trzcina, której warstwa położona na rekonstrukcji domostwa z Sicin powinna zabezpieczyć ten budynek na dłuższy czas.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *