Są środki z województwa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. O środki te ubiegały się sportowe i nie tylko podmioty z naszego powiatu i miasta.

I tak, w ramach upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie otrzymała 2000 zł wsparcia na organizację VII Biegu Papieskiego. Odrzucono natomiast wniosek  Ostrowieckiej Akademii Piłkarskiej Kadet na realizację programu „Rozkochaj przedszkolaka w sporcie”.

Z puli środków na dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów i osób starszych ostrowieckie Stowarzyszenie Szachowe Hetman otrzymało 2500 zł dotacji.

Z kolei z puli na organizację imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego na organizację i przeprowadzenie V Świętokrzyskiej Olimpiady Taekwondo uzyskało dotację w wysokości 3500 zł. Taką samą kwotę uzyskał kunowski Ludowy Klub Sportowy „Gryf” na organizację XXII Puchary Gór Świętokrzyskich w Podnoszeniu Ciężarów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *