Nowa bieżnia na bodzechowskim stadionie

Na stadionie w Bodzechowie powstanie nowa bieżnia lekkoatletyczna. To kolejny etap rewitalizacji obiektów gminy.
Gmina Bodzechów ogłosiła przetarg na przebudowę boiska szkolnego, polegającą na budowie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni z mączki ceglanej. Bieżnia zlokalizowana będzie na terenie istniejącego boiska szkolnego Bodzechowie. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 7 ofert. Ceny ich były bardzo zróżnicowane od 274 290 zł do ponad 700 tys. zł. Nowa bieżnia na bodzechowskim boisku powinna być gotowa do 28 sierpnia br.


Gmina zleciła również wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Opatowską z ul. Szosik z odwodnieniem i oświetleniem. Po wykonaniu dokumentacji Gmina planuje w bieżącym roku ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.
Oba zdania będą zrealizowane w ramach projektu pn.: ?Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców?, współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ? 2020).


Warto dodać, że z tego źródła zostały już dofinansowane inne zadania w stolicy Gminy Bodzechów. W ramach projektu wykonano termomodernizację sześciu budynków komunalnych. Inwestycja polegała m.in. na ich dociepleniu, remoncie kominów, podestów, balustrad, wykonaniu orynnowania, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi stalowe – ocieplane antywłamaniowe, malowaniu elewacji budynku, remoncie klatek schodowych i wejść, przebudowie instalacji odgromowej. Drugie zadanie to rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Bodzechowie, w której swoją siedzibę mają Ochotnicza Straż Pożarna i Klub Senior+.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *