Matury pod nadzorem (zdjęcia)

O godzinie dziewiątej we wszystkich ostrowieckich szkołach ruszyły matury. Dziś uczniowie zdawali pisemny język polski.

Niestety, obowiązujące restrykcje nie pozwoliły nam, jak co roku,  na wejście do budynku szkół. Odwiedziliśmy Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika oraz III Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego, dyrektorzy Agnieszka Kutera i Robert Warda, już od progu informowali nas, że nie możemy wejść na teren szkoły. Placówki znalazły się także w zainteresowaniu funkcjonariuszy policji, z uwagi fałszywe alarmy bombowe, które pojawiły się w placówkach spoza naszego regionu. Na szczęście w szkołach na terenie powiatu ostrowickiego , takich sytuacji nie było.

 Jak mówiła dyrektor A. Kutera w dawnym ?Ekonomiku?, na egzamin zgłosiło się 77 tegorocznych maturzystów oraz 35 osób, które zadeklarowały poprawę wyniku ubiegłorocznego egzaminu. Uczniowie po zdezynfekowaniu rąk, w maseczkach i rękawiczkach, pojedynczo zajmowali miejsca, usytuowane w odpowiedniej odległości. W III LO do egzaminu przystąpiło ponad stu uczniów. Tam także wszystko rozpoczęło się planowo. W sumie maturę w tym roku pisze ponad 700 uczniów oraz kilkadziesiąt osób, które chcą poprawić swój ubiegłoroczny wynik.   

-We wszystkich szkołach pisemne egzaminy z języka polskiego rozpoczęły się o planowanym czasie i przebiegły spokojnie. Bez żadnych incydentów. Dyrektorzy wszystkich placówek tuż po godzinie dziewiątej przekazali nam informacje o prawidłowym przebiegu egzaminu -potwierdza Mariusz Łata, naczelnik edukacji starostwa powiatowego.

       Uczniowie w krótkich rozmowach z nami nie ukrywali, że przez ostatni czas żyli w dużym stresie, lecz cieszą się z wyznaczonych terminów i że będą mogli egzamin dojrzałości mieć już za sobą. Jutro maturzyści piszą test z matematyki, a we środę egzamin z języków obcych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *