?Siła historii?. Niezwykły projekt ostrowieckiego Centrum Krajoznawczo-Historycznego

Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia Profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt pod nazwą ?Siła historii?, inspirowany słowami Kamila Cypriana Norwida, który powiedział, że ?Historia jest siłą?, zakłada realizację cyklu przedsięwzięć kulturalnych o charakterze regionalnym, których fundamentem i motorem działań jest historia i dziedzictwo kulturowe Ziemi Świętokrzyskiej, Głównie Ziemi Ostrowieckiej. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2020 roku na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie ostrowieckim.

Projekt ?Siła historii? obejmuje przygotowanie i zrealizowanie cyklu spacerów krajoznawczo-historycznych dla osób indywidualnych lub grup zorganizowanych pn. ?Spacerkiem przez historię?, a także napisanie i wydanie przewodników turystycznych, w tym jednego dla dzieci. Projekt zakłada także przygotowanie i wydanie dwóch numerów kwartalnika o charakterze pisma regionalnego oraz przygotowanie, zrealizowanie i emisję cyklu audycji o tematyce regionalnej. W projekcie zaplanowano również zorganizowanie cyklu wykładów, a także przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach ?Ostrowieckiego Uniwersytetu Dziecięcego?.

Podczas wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu będą prezentowane sylwetki osób zasłużonych dla naszej małej ojczyzny, omawiane wydarzenia historyczne, które działy się na jej terenie oraz prezentowane obiekty zabytkowe wpisane w jej pejzaż i stanowiące jej wizytówkę.

Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia Profesora Mieczysława Radwana będzie przybliżać naszą miejscową, lokalną i regionalną historię zapisaną w postaciach, zdarzeniach i obiektach, która wplata się w historię ojczystą i stanowi jej część. Będzie zapoznawać z dziedzictwem kulturowym, pokazywać dorobek materialny i duchowy naszych przodków, jak również dorobek czasów współczesnych.

Projekt powstał z pasji historycznej i chęci pokazania jak wiele nasza mała ojczyzna ma do zaoferowania. Wpisuje się on w cele statutowe stowarzyszenia, którymi są działania w zakresie kultury, nauki, oświaty, sztuki, szerzenia wiedzy historycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska.

Poprzez realizację zadania wśród lokalnej społeczności nastąpi podniesienie poziomu wiedzy na temat wybitych postaciach związanych z Ziemią Ostrowiecką, zabytków znajdujących się na jej terenie i wydarzeń, które się tu rozgrywały. Nastąpi również uwrażliwienie na kwestie ochrony zabytków, zarówno kultury materialnej, jak i niematerialnej, a także wzrost zainteresowania historią i dziedzictwem kulturowym Ziemi Świętokrzyskiej, przede wszystkim Ziemi Ostrowieckiej. Centrum spodziewa się uświadomienia potencjału, jaki tkwi w historii i dziedzictwie kulturowym, który przy odpowiednim wykorzystaniu może przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *